VALUES etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
VALUES etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de INSERT INTO…VALUES Kullanımı

  • INSERT kullanımından farklı olarak istenilen sütunlara kayıt işlemi yapmamızı sağlar.
  • 2 farklı kullanım şekli vardır.
INSERT INTO…VALUES Kullanımı 1 : INSERT INTO tablo_adı VALUES (değer1, değer2,....)
INSERT INTO…VALUES Kullanımı 2 : INSERT INTO tablo_adı (sütun1, sütun2,…) VALUES (değer1, değer2,....)
 
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
 
Örnek Sorgu : Customers tablosuna sadece müşteri kodu (CustomerID) ve Firma adı (CompanyName) verilerinin girildiği bir kayıt ekleyelim.
 

SQL'de INSERT…SELECT Kullanımı

  • Sorgu sonucunu bir tabloya eklemek istediğimizde  INSERT…SELECT ifadesini kullanırız.
  • Verilerin yazılacağı tablo alanlarının boş (NULL) değere izin verip vermediğine veya alanın varsayılan (default) bir değeri olup olmadığına dikkat edilmelidir. 
  • Tablo alanlarında boş (NULL) değere izin verilmiyorsa, bu alanlar için mutlaka bir değer belirtilmelidir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : Sorgumuzda Çalışanlar (Employees) tablosundaki verileri Müşteriler (Customers) tablosuna ekleyelim. Sorgu içerisinde substring() fonksiyonu ile FirstName ve LastName alanlarından sırasıyla 3 ve 2'şer harf alarak yeni bir alan oluşturalım. Bu alan verinin ekleneceği Müşteriler (Customers) tablosunun birincil alanı CustomerID’ ye yazılacaktır.


Sorgu sonucunda 92 adet olan Customers sayısı 101 olacaktır.


SQL'de INSERT ve VALUES Birlikte Kullanımı

  • INSERT ifadesini VALUES ile birlikte kullanarak tablolara yeni satırlar eklenebilir.
  • Eklenecek olan verilerde veri türü ve sutun sırası tablonunkilerle uyuşmalıdır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
 
Örnek Sorgu :  INSERT ve VALUES ifadelerini birlikte kullanarakk "Bayraktar Tea Company" isimli firmayı Müşteriler (Customers) tablosuna ekleyelim.

INSERT customers(CustomerID,companyname,contactname,contacttitle,
Address,city,region,postalcode,country,phone,fax) VALUES ('BYRK','Bayraktar Tea Company','Ibrahim Bayraktar','Owner','Cumhuriyet Street','Yozgat','TR','66100','Turkei','(354) 000-0000','(354) 000-0000')