SQL'de INSERT ve VALUES Birlikte Kullanımı

  • INSERT ifadesini VALUES ile birlikte kullanarak tablolara yeni satırlar eklenebilir.
  • Eklenecek olan verilerde veri türü ve sutun sırası tablonunkilerle uyuşmalıdır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
 
Örnek Sorgu :  INSERT ve VALUES ifadelerini birlikte kullanarakk "Bayraktar Tea Company" isimli firmayı Müşteriler (Customers) tablosuna ekleyelim.

INSERT customers(CustomerID,companyname,contactname,contacttitle,
Address,city,region,postalcode,country,phone,fax) VALUES ('BYRK','Bayraktar Tea Company','Ibrahim Bayraktar','Owner','Cumhuriyet Street','Yozgat','TR','66100','Turkei','(354) 000-0000','(354) 000-0000')