SQL'de INSERT INTO…VALUES Kullanımı

  • INSERT kullanımından farklı olarak istenilen sütunlara kayıt işlemi yapmamızı sağlar.
  • 2 farklı kullanım şekli vardır.
INSERT INTO…VALUES Kullanımı 1 : INSERT INTO tablo_adı VALUES (değer1, değer2,....)
INSERT INTO…VALUES Kullanımı 2 : INSERT INTO tablo_adı (sütun1, sütun2,…) VALUES (değer1, değer2,....)
 
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
 
Örnek Sorgu : Customers tablosuna sadece müşteri kodu (CustomerID) ve Firma adı (CompanyName) verilerinin girildiği bir kayıt ekleyelim.