SQL'de UPDATE Kullanımı

  • UPDATE ifadesi tek bir tablonun seçili satırlarını yada daha fazla sütundaki değerleri günceller.
  • Güncellenecek hedef tablo, ifadede adlandırılır ve tabloyu güncellenecek olan ayrı sütunların herbirini değiştirmek için gerekli izne sahip olunması gereklidir.
  • Kullanılacak WHERE ifadesi tablonun güncellenecek olan satırlarını belirler.
  • SET  cümleciği ise hangi sütunların güncelleneceğini belirler ve bunların güncel değerini hesaplar.
UPDATE Kullanımı: UPDATE <tablo adı> SET <sütun adı> = <yeni değer> WHERE <sütun adı> = <eski değer> 

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : Müşteri kodu (CustomerID) "BERGS" olan kayıtların Görüşülecek Kişi (ContactName) ve City alanlarını güncelleyelim. Koşul kısmında belirttiğimiz alan Birincil Alan olduğundan sadece tekbir satır güncellenecektir. Sorgunun sonucunu basit bir SELECT sorgusu ile kontrol edebilirsiniz.

UPDATE Customers SET ContactName='Bayraktar',City='Berlin' WHERE CustomerID='BERGS'