Html Table etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Html Table etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

HTML Table

HTML Dersleri
HTML Tablolarla Çalışmak 

<table> : İçerisine satır, sütun ve çok boyutlu görsel yapılar eklenebilen ayrıca veri sunumu yapılabilen tablo oluşturulmasını sağlar. <table> etiketi içinde CAPTION, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD ve TR etiketleriy kullanılabilir. Diğer HTML kodları bu etiketlerin içine eklenir. <table> etiketi içinde TH veya TD ile oluşturulacak sütun miktarı olmamasına karşın Internet Explorer 8 en fazla 1000 sütun göstermekle sınırlandırılmıştır.

Tablolar <table> etiketi ile tanımlanır. Bir tablonun <tr> etiketi ile satırları belirlenir ve her satır <td> etiketi ile veri hücrelerine ayrılır. <td> (table data yani tablo veri) anlamına gelir ve bir veriyi hücrenin içeriğinde tutar. Bir <td> etiketi ise metin, bağlantılar, resimler, listeler, formlar, ve diğer tabloları içerebilir.

Html Tablo Örneği
<table border="1">
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>

Örnek Gösterimi
satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

Örnek kodda belirtilen "border" özniteliği tablo çerçevesinin incelik kalınlığını belirlemektedir.