HTML Table

HTML Dersleri
HTML Tablolarla Çalışmak 

<table> : İçerisine satır, sütun ve çok boyutlu görsel yapılar eklenebilen ayrıca veri sunumu yapılabilen tablo oluşturulmasını sağlar. <table> etiketi içinde CAPTION, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD ve TR etiketleriy kullanılabilir. Diğer HTML kodları bu etiketlerin içine eklenir. <table> etiketi içinde TH veya TD ile oluşturulacak sütun miktarı olmamasına karşın Internet Explorer 8 en fazla 1000 sütun göstermekle sınırlandırılmıştır.

Tablolar <table> etiketi ile tanımlanır. Bir tablonun <tr> etiketi ile satırları belirlenir ve her satır <td> etiketi ile veri hücrelerine ayrılır. <td> (table data yani tablo veri) anlamına gelir ve bir veriyi hücrenin içeriğinde tutar. Bir <td> etiketi ise metin, bağlantılar, resimler, listeler, formlar, ve diğer tabloları içerebilir.

Html Tablo Örneği
<table border="1">
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>

Örnek Gösterimi
satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

Örnek kodda belirtilen "border" özniteliği tablo çerçevesinin incelik kalınlığını belirlemektedir.

Html Tablo Başlıkları
Bir tablodaki başlık bilgileri <th> etiketi ile tanımlanır. Tüm tarayıcılar kalın ve ortalanmış olarak <th> öğesi metnini görüntüler.

Html Tablo Başlığı Örneği
<table border="1">
<tr>
<th>Başlık 1</th>
<th>Başlık 2</th>
</tr>
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>

Örnek Gösterimi
Başlık 1 Başlık 2
satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

HTML Tablo Etiketleri


Etiket
Görevi
<table>
bir tablo tanımlar
<th>
bir tabloda bir başlık hücreyi tanımlar
<tr>
bir tablodaki bir satırı tanımlar
<td>
bir tablodaki bir hücreyi tanımlar
<caption>
bir tablo başlığını tanımlar
<colgroup>
biçimlendirme için bir tablodaki bir veya daha fazla sütun grubunu belirtir
<col>
Bir <COLGROUP> elemanı içindeki her kolon için <col> sütun özelliklerini belirtir
<thead>
Tabloda başlık içeriğini belirtir
<tbody>
Tabloda body  içeriğini belirtir
<tfoot>
Tabloda altbilgi içeriğini belirtir