continue etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
continue etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de BREAK ve CONTINUE Kullanımları

 • Koşulumuz yerine getirildiğinde döngüden çıkmak için BREAK komutu kullanılır. 
 • BREAK komutu gereksiz yeri elimizdeki bütün verilerin kontrolünü engeller. 
 • İstenilen veriye ulaştığımız zaman diğerlerini atlayarak döngüden veya listeden çıkmamızı sağlar.

CONTINUE komutunu bir döngüde işlemler devam ederken bazı durumlarda işlem yapılmasın istiyorsak kullanabiliriz.


Java SWITCH CASE Örnek


Dışardan girilen bir sayi için;
f:faktöriyel hesabı yapan,
i:girilen sayı kadar isim yazan
t:girilen sayıya kadar kaç tane tek var
y:girilen sayıya kadar kaç tane cift var

İşlemlerini yapan yapan programı switch case ile yazınız.
Program sonunda; Devam etmek istiyormusun(E/H) sorusuyla başa dönmelidir.
Faktöriyel döngüsü do while; isim yazdırma döngüsü while ile yazılmalıdır.
import java.util.Scanner;
public class SWITCHCASE {
private static Scanner giris;
public static void main (String Arg[])
{

  gidilecekYer: do {
 //---------------------
 int s,f=1;
 int u=1;
 int x,m;

 Scanner giris = new Scanner(System.in);
 System.out.println("islem yapilacak sayiyi giriniz:");
 s=giris.nextInt();

 System.out.println("\n\n(f) Faktoriyel Hesapla");
 System.out.println("(i) Girilen Sayi Kadar Isim Yaz");
 System.out.println("(t) Sayiya kadar kac adet tek sayi var");
 System.out.println("(y) Sayiya kadar kac adet cift sayi var");
 String a=giris.next();
 char z = a.charAt(0);

 switch (z) {
 case 'f':
  do
  {
  f=f*s;
  s--;
  }
  while (s!=1); //sayi 1 e esit degilse dön. yani do calissin.
  System.out.println("Faktoriyel Sonuc:"+f);

 break;
 case 'i':
  m=1;
  while (m<s+1)
  {
  System.out.println("BAYRAKTAR\n");
  m++;
  }
 break;
 case 't':
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==1)
  {
   System.out.println("tek sayi: "+m);
  }
  }
  break;
 case 'y':
  x=1;
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==0)
  {
   System.out.println(x+".cift sayi: "+m);
   x++;
  }
  }
  break;

 default: System.out.println("Hatali Deger Girdin."); break;

 }
 //--------------
 System.out.println("Devam Etmek istiyor musunuz ? (e/h)");
 String x1=giris.next();
 char x2 = x1.charAt(0);

 if(x2=='e')
 {
 continue gidilecekYer;
 }
 else
 {
 break;
 }
 } while(true);

}}

C Programlama Döngüler

C Programlama 
Döngüler : C Programlama Dilinde döngüler bir veya birden fazla işlem satırını programcı tarafından belirlenen sayılarda tekrarlı bir şekilde çalıştırmak için kullanılan ifadelerdir. C Programlama Dilinde, for, while ve do-while olmak üzere üç tip döngü vardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir. 

for Döngüsü : Yazım şekli olarak for deyiminin üç bileşeni vardır. Birincisi ve üçüncüsü atama ifadesi ve fonksiyon çağrısı iken, ortadaki ikincisi karşılaştırma ifadesidir.

for Döngüsü Genel Yazım Biçimi : 
for (başlangıç ifadesi; koşul ifadesi; artırma ve azaltma ifadeleri;)
{
........
döngüdeki deyimler
........
}

Başlangıç İfadesi : Döngü içerisinde kullanılacak olan temel atama işlemlerini içerir.
Koşul İfadesi : Mantıksal ifadelerin bulunduğu kısımdır.
Artırma ve Azaltma İfadeleri : Döngü içerisinde kullanılacak sayaç değişkenlerinin değerlerinin değiştirildiği komutları içerir.

Yazım biçiminde gördüğünüz gibi bileşenler arasında (;) bulunması zorunludur. Örneğin karşılaştırma ifadesi yazılma ise koşulun her zaman pozitif olduğu kabul edilir ve  döngü koşulsuz tekrarlanır.

for (;;) 
{
....
}

ifadesinde sonsuz bir döngü oluşturmuş oluruz.