Java SWITCH CASE Örnek


Dışardan girilen bir sayi için;
f:faktöriyel hesabı yapan,
i:girilen sayı kadar isim yazan
t:girilen sayıya kadar kaç tane tek var
y:girilen sayıya kadar kaç tane cift var

İşlemlerini yapan yapan programı switch case ile yazınız.
Program sonunda; Devam etmek istiyormusun(E/H) sorusuyla başa dönmelidir.
Faktöriyel döngüsü do while; isim yazdırma döngüsü while ile yazılmalıdır.
import java.util.Scanner;
public class SWITCHCASE {
private static Scanner giris;
public static void main (String Arg[])
{

  gidilecekYer: do {
 //---------------------
 int s,f=1;
 int u=1;
 int x,m;

 Scanner giris = new Scanner(System.in);
 System.out.println("islem yapilacak sayiyi giriniz:");
 s=giris.nextInt();

 System.out.println("\n\n(f) Faktoriyel Hesapla");
 System.out.println("(i) Girilen Sayi Kadar Isim Yaz");
 System.out.println("(t) Sayiya kadar kac adet tek sayi var");
 System.out.println("(y) Sayiya kadar kac adet cift sayi var");
 String a=giris.next();
 char z = a.charAt(0);

 switch (z) {
 case 'f':
  do
  {
  f=f*s;
  s--;
  }
  while (s!=1); //sayi 1 e esit degilse dön. yani do calissin.
  System.out.println("Faktoriyel Sonuc:"+f);

 break;
 case 'i':
  m=1;
  while (m<s+1)
  {
  System.out.println("BAYRAKTAR\n");
  m++;
  }
 break;
 case 't':
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==1)
  {
   System.out.println("tek sayi: "+m);
  }
  }
  break;
 case 'y':
  x=1;
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==0)
  {
   System.out.println(x+".cift sayi: "+m);
   x++;
  }
  }
  break;

 default: System.out.println("Hatali Deger Girdin."); break;

 }
 //--------------
 System.out.println("Devam Etmek istiyor musunuz ? (e/h)");
 String x1=giris.next();
 char x2 = x1.charAt(0);

 if(x2=='e')
 {
 continue gidilecekYer;
 }
 else
 {
 break;
 }
 } while(true);

}}