SQL'de ORDER BY Kullanımı

  • ORDER BY anahtar kelimesi satırları, bir veya daha fazla sütuna göre sıralamak için kullanılır.
  • ORDER BY ile hangi sütuna göre sıralayacağımızı ve sıralamanın artan veya azalan şekilde yapılacağını belirleriz. 
  • Sıralama artan (ASC) ya da azalan (DESC) olabilir.
  • Sıralama tipi belirtilmemiş ise SQL veriyi artan şekilde sıralar.
  • Sıralama yapılacak alanlar SELECT ifadesinde yer almak zorunda değildir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu 1 : SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products ORDER BY UnitPrice, ProductName
(Ürünler tablosunda ürün kodu, fiyatı ve ismini, önce fiyata göre, sonra da ürün adına göre görüntülemek isteyelim.

Örnek Sorgu 2 : SELECT ProductID, UnitPrice, ProductName FROM Products ORDER BY UnitPrice DESC
(Ürünler tablosunu fiyata göre azalan sırada listeleyelim.)

 Örnek Sorgu 3 : SELECT * FROM Customers ORDER BY Country,City
(Müşteriler tablosunu Ülke ve Şehir kriteri vererek listeleyelim.