SQL de Matematiksel ve Metinsel işlemler

  • Tablolardaki alanları kullanarak, matematiksel veya metinsel ifadeler ile yardımıyla sorgularımızın gücünü arttırabiliriz.
  • SQL matematiksel işlemlerin sonucunu otomatik olarak üretmeyi sağlayan özelliklere sahiptir. 

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : SELECT OrderID, ProductID, (UnitPrice * Quantity) as TotalCost FROM [Order Details] WHERE (UnitPrice * Quantity) > 10000
(Birim fiyat (UnitPrice) alanı Miktar (Quantity) alanı ile çarpılarak toplam fiyat hesaplanır ve “TotalCost” (Toplam Maliyet) adı ile yeni bir alan olarak görüntülenir.)