Linux Bilgi Edinme Komutları

pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir.
minix@MINIX:~$ pwd
/home/minix
minix@MINIX:~$ cd /home/minix/bayraktar/
minix@MINIX:~/bayraktar$ pwd
/home/minix/bayraktar
minix@MINIX:~/bayraktar$

hostname Makinanın host adını verir.Linux sistemlerde host adını (bilgisayarın ağ ismi) görüntülemek veya değiştirmek için hostname komutu kullanılır. Komut satırına hostname komutunu yazdığınızda bilgisayarı ağ ortamında temsil eden ağ ismi görüntülenir. Hostname komutuna verilen ilk parametre ile bilgisayarın ağ ismini de değiştirebilirsiniz. Hostname komutu ile belirtilen ağ ismi kalıcı değildir.İşletim sistemini yeniden başlattığınızda ağ ismi eski haline geri döner. Ağ isminin kalıcı olması için /etc/sysconfig/network dosyasına ağ isminin kaydedilmesi gerekir.
minix@MINIX:~/bayraktar$ hostname
MINIX
minix@MINIX:~/bayraktar$

whoami Kısaca ben kimim komutudur.Yani o anda sisteme giriş yapmış olduğunuz kullanıcının adını verir.
minix@MINIX:~$ whoami
minix
minix@MINIX:~$

id [kullanıcı_ismi] - Kullanıcının kullanıcı kimliği, birincil grup kimliği ve üyesi olduğu grupları gösterir. 
minix@MINIX:~$ id minix
uid=1000(minix) gid=1000(minix) groups=1000(minix),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),
46(plugdev),109(lpadmin),123(sambashare)
minix@MINIX:~$

date - Sistem tarihi göstermek ya da değiştirmek için kullanılır.Tarihin yerele özgü gösterimle basılmasını isterseniz date +%c yazın."tr_TR" yereli için sadece date komutu Cum Eki 18 18:19:13 EEST 2013 yazdırken date +%c komutu Cum 18 Eki 2013 18:19:13 EEST şeklinde yazdırır. #date MMDDhhmmYYYY şekliyle komut sistem tarihini değiştirecektir.Örneğin aşağıdaki console örneğinde date komutu bize tarihin 18 Ekim 2013 saat 18:19 olduğunu EEST ise saat diliminin Eastern European Summer Time(Doğu Avrupa Yaz Saati) olduğunu söylemektedir.
minix@MINIX:~$ date
Cum Eki 18 18:19:13 EEST 2013
minix@MINIX:~$

time Belli bir komutun işlemini bitirmesinin ne kadar süre tuttuğunu gösterir. Örneğin, bir dizinin listelenme süresini time ls ile öğrenebilirsiniz. 
real 0m0.003s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
minix@MINIX:~/Downloads$

who - O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.
minix@MINIX:~$ who
minix  tty7     2013-10-18 17:37
minix  pts/0    2013-10-18 18:10 (:0)
minix@MINIX:~$

finger [kullanıcı_ismi] - Belli bir kullanıcı hakkındaki bilgi verir. 
minix@MINIX:~$ finger minix
Login: minix        Name: MINIX
Directory: /home/minix        Shell: /bin/bash
On since Fri Oct 18 17:37 (EEST) on tty7  1 hour 3 minutes idle
On since Fri Oct 18 18:10 (EEST) on pts/0 from :0
  6 seconds idle
No mail.
No Plan.
minix@MINIX:~$

last Last komutu bize sisteme en son yapılan girişleri ve çıkışları, sistemin yeniden başlatılması gibi işlemleri kullanıcı adı , tarih ve saat belirterek listeler.
minix@MINIX:~$ last
minix  pts/0    :0        Fri Oct 18 18:10  still logged in
minix  pts/0    :0        Fri Oct 18 17:56 - 18:10 (00:14)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Fri Oct 18 17:37 - 18:42 (01:05)
minix  pts/0    :0        Fri Oct 18 14:20 - 14:24 (00:04)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Fri Oct 18 13:54 - 14:24 (00:29)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Thu Oct 17 17:33 - 02:56 (09:23)
minix  pts/0    :0        Fri Oct 4 23:32 - 23:33 (00:01)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Fri Oct 4 20:35 - 23:52 (03:17)
root   pts/0    :0        Fri Oct 4 00:34 - 00:34 (00:00)
minix  pts/0    :0        Thu Oct 3 21:38 - 21:39 (00:00)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Thu Oct 3 20:16 - 01:20 (05:03)
minix  pts/0    :0        Wed Oct 2 20:40 - 21:08 (00:28)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Wed Oct 2 20:38 - 22:13 (01:35)
minix  pts/0    :0        Tue Oct 1 22:53 - 22:57 (00:04)
reboot  system boot 3.2.0-54-generic Tue Oct 1 22:50 - 23:19 (00:28)
minix  pts/0 minix@MINIX:~$ lsmod
Module         Size Used by
snd_hda_codec_hdmi   32474 4
arc4          12529 2
rfcomm         47604 0
bnep          18281 2
bluetooth       180113 10 rfcomm,bnep
binfmt_misc      17540 1
ppdev         17113 0
snd_hda_codec_realtek  224173 1
snd_hda_intel     33719 5
snd_hda_codec     127706 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep       17764 1 snd_hda_codec
snd_pcm        97275 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_midi      13324 0
snd_rawmidi      30748 1 snd_seq_midi
ath9k         132428 0
snd_seq_midi_event   14899 1 snd_seq_midi
mac80211       506862 1 ath9k
snd_seq        61929 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
parport_pc       32866 1
nvidia       11308613 56
ath9k_common      14053 1 ath9k
ath9k_hw       411239 2 ath9k,ath9k_common
joydev         17693 0
ath          24067 3 ath9k,ath9k_common,ath9k_hw
snd_timer       29990 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device     14540 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
cfg80211       205774 3 ath9k,mac80211,ath
psmouse        97519 0
serio_raw       13211 0
mac_hid        13253 0
snd          79041 20 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore       15091 1 snd
snd_page_alloc     18529 2 snd_hda_intel,snd_pcm
lp           17799 0
parport        46562 3 ppdev,parport_pc,lp
hid_logitech_dj    18730 0
usbhid         47238 1 hid_logitech_dj
hid          99636 2 hid_logitech_dj,usbhid
floppy         70207 0
r8169         62190 0
minix@MINIX:~$    :0        Tue Oct 1 22:40 - 22:47 (00:07)
minix  pts/0    :0        Tue Oct 1 22:39 - 22:39 (00:00)
reboot  system boot 3.2.0-52-generic Tue Oct 1 22:36 - 22:50 (00:13)
minix  pts/0    :0        Tue Oct 1 22:15 - 22:35 (00:20)

wtmp begins Tue Oct 1 22:14:22 2013
minix@MINIX:~$

history | more Komut satırı üzerinden kullanılan history komutu aslında biz unutkan kullanıcıların sisteme verdiği komutların geçmişini tutma işini yapar. Bir nevi geçmiş komutları listeleme aracı olan history komutu bir çok farklı kullanımı ile geçmişte yazmış ve sisteme göndermiş olduğunuz komutları çağırabilmenize yarar. | more parametresi sayesinde sayfa sayfa okuyabilirsiniz. history 10 şeklinde girdiğimizde ise kullanılan son 10 komutu listelemiş oluruz.
minix@MINIX:~$ history 10
 122 sudo apt-get install finger
 123 clear
 124 finger minix
 125 clear
 126 last
 127 clear
 128 history | more
 129 clear
 130 history
 131 history 10
minix@MINIX:~$

uptime Makinanın ne kadar süredir açık olduğu bilgisini verir.
minix@MINIX:~$ uptime
 18:52:43 up 1:15, 2 users, load average: 0.25, 0.28, 0.30
minix@MINIX:~$

ps Ps komutu bize varolan aktif çalışan processlerin bir görüntüsünü gösterir. Ps komutu genelde kullanım kolaylığı açısında kullanıcıların istediği process'in çalışıp çalışmadığını görmek için grep komutuyla birlikte kullanılır.Ps komutunun kullanımınada bir örnek vermek gerekirse örneğin firefox kilitlendi ve biz uygulamayı kill etmek istiyoruz. Böyle bir durumda kill [uygulama numarası] ile uygulamayı sonlanmaya zorlayabilirsiniz. İşte ps komutu burada devreye giriyor ve uygulama numarasını ps komutu yardımıyla buluyoruz bunun için ps aux|grep firefox yazmanız yeterli.
minix@MINIX:~$ ps aux|grep firefox
minix   5711 21.0 13.5 2070128 1104236 ?   Sl  17:38 17:39 /usr/lib/firefox/firefox
minix  28900 0.0 0.0 13252  956 pts/0  S+  19:02  0:00 grep --color=auto firefox
minix@MINIX:~$

top Temel sistem durumu, çalışmakta olan süreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları vs. Komut satırındayken top yazıp enter’a basın. orada değişken bir şekilde çalışan işlemleri görebileceksiniz. Bu noktada d(delay) gecikme parametresidir. top komutu çalışırken d’ye (veya s’ye) basıp 2 ve enter’a bastığınızda, top komutundaki işlemler 1 saniyede bir yenilenir. 1 yazarsanız da her saniye yenilenir.Çıkmak için ise Q'ya basmanız yeterli.
minix@MINIX:~$ top
top - 19:13:08 up 1:35, 2 users, load average: 0.27, 0.30, 0.31
Tasks: 161 total,  1 running, 160 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 6.4%us, 1.9%sy, 0.1%ni, 90.6%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem:  8177276k total, 3282056k used, 4895220k free,  92800k buffers
Swap: 8385532k total,    0k used, 8385532k free, 1542008k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 5711 minix   20  0 2036m 1.0g 52m S  53 13.2 20:01.24 firefox
14346 minix   20  0 1261m 40m 16m S  6 0.5  2:25.69 transmission-gt
 627 root   20  0   0  0  0 S  4 0.0  0:00.54 kworker/0:2
24478 minix   20  0 17336 1292 920 R  2 0.0  0:00.01 top
  1 root   20  0 24464 2444 1376 S  0 0.0  0:00.74 init
  2 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd
  3 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.56 ksoftirqd/0
  5 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.83 kworker/u:0
  6 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.24 migration/0
  7 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 watchdog/0
  8 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.63 migration/1
  10 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.05 ksoftirqd/1
  12 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 watchdog/1
  13 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.40 migration/2
minix@MINIX:~$
 
uname -a (unix name) sistemin adını, yapısını ve işletim sistemi bilgilerini ve diğer ayrıntıları bildiren bir araçtır.
minix@MINIX:~$ uname -a
Linux MINIX 3.2.0-54-generic #82-Ubuntu SMP Tue Sep 10 20:08:42 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
minix@MINIX:~$

free Bellek kullanımını gösterir.
minix@MINIX:~$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    8177276  3434212  4743064     0   94128  1682564
-/+ buffers/cache:  1657520  6519756
Swap:   8385532     0  8385532
minix@MINIX:~$

df -h Bağlı sabit disk bölümlerinin doluluk oranlarını gösterir. 
minix@MINIX:~$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    222G 191G  20G 91% /
udev      3,9G 4,0K 3,9G  1% /dev
tmpfs      1,6G 896K 1,6G  1% /run
none      5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none      3,9G 232K 3,9G  1% /run/shm
minix@MINIX:~$

du -sk [dizin] Belirtilen dizin in (belirtilmezse bulunduğunuz dizinin) içeriğinin diskte kapladığı alanın kB cinsinden boyutunu verir. 
minix@MINIX:~$ cd /home/minix/Documents
minix@MINIX:~/Documents$ du -sk
1835384 .
minix@MINIX:~/Documents$

cat /proc/interrupts Çekirdek tarafından tanımlanmış sistem kesmelerinin listesi.
minix@MINIX:~$ cat /proc/interrupts
      CPU0    CPU1    CPU2    CPU3
 0:     42     0     22     0  IO-APIC-edge   timer
 1:     0     0     1     1  IO-APIC-edge   i8042
 6:     0     1     0     2  IO-APIC-edge   floppy
 7:     0     0     0     0  IO-APIC-edge   parport0
 8:     1     0     0     0  IO-APIC-edge   rtc0
 9:     0     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  acpi
 12:     1     3     0     0  IO-APIC-edge   i8042
 14:   47879    1650    1885    1733  IO-APIC-edge   ata_piix
 15:    124    138    160    124  IO-APIC-edge   ata_piix
 16:   657432    328    166    809  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb5, nvidia
 17:    181     65     62     60  IO-APIC-fasteoi  snd_hda_intel
 18:     22     13    5382     12  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb4
 19:  4328640     93     79     82  IO-APIC-fasteoi  uhci_hcd:usb3, ath9k
 23:     0     0     1     2  IO-APIC-fasteoi  ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
 43:     0     0     0     0  PCI-MSI-edge   eth0
 44:    104     92    105     88  PCI-MSI-edge   snd_hda_intel
NMI:    919    412    640    393  Non-maskable interrupts
LOC:  1026960   717420   892938   656710  Local timer interrupts
SPU:     0     0     0     0  Spurious interrupts
PMI:    919    412    640    393  Performance monitoring interrupts
IWI:     0     0     0     0  IRQ work interrupts
RES:  2193621  1187537  2395130  1178096  Rescheduling interrupts
CAL:    1204   17006    635    591  Function call interrupts
TLB:   55934   47634   79735   64932  TLB shootdowns
TRM:     0     0     0     0  Thermal event interrupts
THR:     0     0     0     0  Threshold APIC interrupts
MCE:     0     0     0     0  Machine check exceptions
MCP:     22     22     22     22  Machine check polls
ERR:     0
MIS:     0
minix@MINIX:~$

cat /proc/version Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri. 
minix@MINIX:~$ cat /proc/version
Linux version 3.2.0-54-generic (buildd@roseapple) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #82-Ubuntu SMP Tue Sep 10 20:08:42 UTC 2013
minix@MINIX:~$


lsmod Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
minix@MINIX:~$ lsmod
Module         Size Used by
snd_hda_codec_hdmi   32474 4
arc4          12529 2
rfcomm         47604 0
bnep          18281 2
bluetooth       180113 10 rfcomm,bnep
binfmt_misc      17540 1
ppdev         17113 0
snd_hda_codec_realtek  224173 1
snd_hda_intel     33719 5
snd_hda_codec     127706 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep       17764 1 snd_hda_codec
snd_pcm        97275 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_midi      13324 0
snd_rawmidi      30748 1 snd_seq_midi
ath9k         132428 0
snd_seq_midi_event   14899 1 snd_seq_midi
mac80211       506862 1 ath9k
snd_seq        61929 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
parport_pc       32866 1
nvidia       11308613 56
ath9k_common      14053 1 ath9k
ath9k_hw       411239 2 ath9k,ath9k_common
joydev         17693 0
ath          24067 3 ath9k,ath9k_common,ath9k_hw
snd_timer       29990 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device     14540 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
cfg80211       205774 3 ath9k,mac80211,ath
psmouse        97519 0
serio_raw       13211 0
mac_hid        13253 0
snd          79041 20 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore       15091 1 snd
snd_page_alloc     18529 2 snd_hda_intel,snd_pcm
lp           17799 0
parport        46562 3 ppdev,parport_pc,lp
hid_logitech_dj    18730 0
usbhid         47238 1 hid_logitech_dj
hid          99636 2 hid_logitech_dj,usbhid
floppy         70207 0
r8169         62190 0
minix@MINIX:~$


set, declare, export Üçü de kabukta tanımlı ortam değişkenlerinin listesini verir. Tümünü (miras alınanlar dahil) sadece declare verir. 

echo $PATH - PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.Örnekte kullanıcı path bilgisi mypath dosyasına yazdırılmıştır.
minix@MINIX:~$ echo "echo $PATH" > MYPATH
minix@MINIX:~$

dmesg | more Sistem açılışından itibaren çekirdek tarafından üretilen iletiler. Bu iletiler /proc/kmsg dosyasında bulunur ve dmesg komutu sadece tampondaki son iletileri gösterir. 

Linux Komutları ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek bazı kaynak siteler :