Temel Linux Komutları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Temel Linux Komutları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Linux Bilgi Edinme Komutları

pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir.
minix@MINIX:~$ pwd
/home/minix
minix@MINIX:~$ cd /home/minix/bayraktar/
minix@MINIX:~/bayraktar$ pwd
/home/minix/bayraktar
minix@MINIX:~/bayraktar$

hostname Makinanın host adını verir.Linux sistemlerde host adını (bilgisayarın ağ ismi) görüntülemek veya değiştirmek için hostname komutu kullanılır. Komut satırına hostname komutunu yazdığınızda bilgisayarı ağ ortamında temsil eden ağ ismi görüntülenir. Hostname komutuna verilen ilk parametre ile bilgisayarın ağ ismini de değiştirebilirsiniz. Hostname komutu ile belirtilen ağ ismi kalıcı değildir.İşletim sistemini yeniden başlattığınızda ağ ismi eski haline geri döner. Ağ isminin kalıcı olması için /etc/sysconfig/network dosyasına ağ isminin kaydedilmesi gerekir.
minix@MINIX:~/bayraktar$ hostname
MINIX
minix@MINIX:~/bayraktar$