Linux 32bit mi 64 bit mi kullanıyorsun?

$ getconf LONG_BIT

komutu ile kullanılan linux distrosunun 32bit mi 64bit mi olduğu öğrenilebilir.