IS NULL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
IS NULL etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımları

  • SQL'de tabloların veri alanlarına veri girilmezse o alanlara NULL değer girer.
  • NULL değeri boşluk (‘ ‘) veya sıfır (0) değerinden farklıdır. 
  • Değer atanmamış yani veri girilmemiş kayıtları listelemek için IS NULL kullanılır.
  • Bir ifadenin NULL olup olmadığını kontrol etmek için IS NOT NULL kullanılır
  • Kısaca NULL için karşılaştırma yaparken, IS NULL kullanılır. Boşluk olmayan alanlar için karşılaştırma yaparken ise IS NOT NULL kullanılır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu
 
Örnek Sorgu 1 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmemiş tedarikçileri listeleyelim. ) 


Örnek Sorgu 2 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NOT NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmiş tedarikçileri listeleyelim. )