AS Kullanımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
AS Kullanımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de WITH ROLLUP ve WITH CUBE Kullanımları

 • GROUP BY ile bir toplama işlevi kullandığımızda her farklı değer için sadece sonuç satırı görüntülenir. Gruplandırdığımız değerlerin detaylarını farklı komutlar kullanarak görüntüleyebiliriz.
 • ROLLUP Grup değerlerini özetlemek için kullanılır.
 • CUBE GROUP BY ile belirtilen sütunların tüm olası eşleşmelerini özetler.
 • CUBE komutunun ROLLUP'dan farkı bütün sütünlarında null ile ara toplamlarını vermesidir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu 1: SELECT ProductID AS 'Ürün ID', OrderID AS 'Sipariş ID', SUM(quantity) AS 'Toplam Sipariş'  FROM [order details]  WHERE OrderID < 10250
GROUP BY OrderID, ProductID WITH CUBE ORDER BY OrderID, ProductID
(Sipariş ID 10250’den küçük olan kayıtların ve ürünlerin detaylı toplamlarını listeleyelim.)

Örnek Sorgu 2: SELECT ProductID AS 'Ürün ID',OrderID AS 'Sipariş ID', SUM(quantity) AS 'Toplam Sipariş'  FROM [order details] WHERE OrderID < 10250
GROUP BY ProductID, OrderID WITH ROLLUP ORDER BY ProductID, OrderID
(Sipariş ID 10250’den küçük olan kayıtların ve ürünlerin detaylı toplamlarını listeleyelim.)

SQL'de GROUP BY Kullanımı

 • GROUP BY ile belirtilen sütun yada sütunlardaki aynı değere sahip satırları tek bir satırda birleştirmeyi sağlarız.
 • DISTINCT anahtar kelimesi yanlızca benzersiz satırları listelemek için kullanılmaktadır.
 • GROUP BY genellikle toplam fonksiyonlarıyla (Aggregate Function) kullanılır. 
 • GROUP BY ile belirtilen sütunlar SELECT ifadesinde de yeralmalıdır.
 • GROUP BY sorgularında kullanılan en yaygın toplama işlevleri MIN, MAX, SUM ve COUNT'dır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : SELECT ProductID AS 'Ürün ID', SUM(quantity) AS 'Toplam Sipariş' FROM [order details] GROUP BY ProductID
(Sipariş detayları tablosundan productid alanına göre gruplandırarak ve her grubun toplam sipariş miktarını belirterek listeleyelim.)


SQL'de AS Kullanımı

 Sütunların Ve Tabloların Yeniden Adlandırılması AS
 • Bazı durumlarda sorgulama yaparken sutunun ismi kullanıcı tarafından anlaşılmayabilir bu yüzden daha anlamlı sutun başlıkları kullanmak isteyebiliriz bu durumda Alias (AS) takma isimler kullanırız.
 • AS yardımcı kelimesini kullanarak sütunları farklı adlarla görüntüleyebiliriz.
 • Uzun tablo isimlerini de kullanımı daha kolay olacak şekilde değiştirebiliriz.
 • Alias kullanımı AS kelimesiyle veya [ ] parantez kullanılarak yazılabilir.
AS Kullanımı : SELECT <sütun adı> AS <yeni ad> FROM <tablo adı> AS <yeni tablo adı>

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu 1: SELECT AVG(UnitPrice) AS 'Avarage Price' FROM products
(Ürünler (Products) tablosundaki Birim Fiyatı (Unit Price) Ortalama Fiyat (Avarage Price) olarak listelenmiştir.) 


Örnek Sorgu 2: SELECT  COUNT(*) AS Müşteri_Sayısı FROM Customers 
(Müşteriler (Customers) tablosunda kaç tane müşterimiz var. Müşteri_Sayısı başlığıyla listeleyelim.)