C Programlama Döngü Örnekleri 2

C Programlama

Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);

  for (s=0; s<n;s++)
  {
    printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
    scanf("%d",&x);
    sonuc=x*x;
    t=t+sonuc;
  }
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;
  while (s<n)
  {

    printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
    scanf("%d",&x);
    s++;
    sonuc=x*x;
    t=t+sonuc;
  }
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
do while
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;

  do
  {
  printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
  scanf("%d",&x);
  s++;
  sonuc=x*x;
  t=t+sonuc;
  }

  while (s<n);
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}
if goto

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int n,s,x,t,sonuc;
  t=0;
  printf("n sayisinin degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&n);
  s=0;
  bayraktar:

  {
  printf("%d x degerini giriniz:",s+1);
  scanf("%d",&x);
  s++;
  sonuc=x*x;
  t=t+sonuc;
  }

  if(s<n)goto bayraktar;
  printf("Sonuc=%d",t);
  return 0;
}