C Programlama Döngü Örnekleri 1

C Programlama

Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   for (s=1;s<=sayi;s++)
   {
     fakt*=s;
   }
   printf ("Sonuc=%d dir…",fakt);
   getch();
}
while
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   s=1;
   while (s<=sayi)
{
      fakt*=s;
      s++;
}
printf ("Sonuc=%d dir…",fakt);
getch();
}
do while
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   s=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   do
   {
   fakt*=s;
   s++;
   }
   while (s<=sayi);
   printf ("Sonuc=%d dir…",fakt);
   getch();
}
if goto

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int sayi,fakt,s;
   s=0;fakt=1;
   s=1;
   printf("Bir Sayi Giriniz:");
   scanf("%d",&sayi);
   bayraktar:
   {
   fakt*=s;
   s++;
   }
   if (s<=sayi)goto bayraktar;
   printf ("Sonuc=%d dir…",fakt);

   getch();
}