C Programlama Döngü Örnekleri 3

C Programlama

Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan programı for, do while, while ve if goto ile yazınız?
for

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
for(s=0;s<n;s++)
{
printf("\n %d. x sayisini  giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
{
a++;
t+=x;
}
}
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir…",a,t);
getch();
}

while

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
while(s<n)
{
s++;
printf("\n %d. x sayisini  giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
}
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir…",a,t);
getch();
}

do while

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
do
{
s++;
printf("\n %d. x sayisini  giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
}
while (s<n);
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir…",a,t);
getch();
}

if goto

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int n,s,x,t,a,kriter; a=t=0;
printf ("n sayiyi giriniz=");
scanf ("%d",&n);
s=0;
bayraktar:

{
s++;
printf("\n %d. x sayisini  giriniz:",s+1);
scanf("%d",&x);
if (x<5)
a++;
t+=x;
}
if (s<n)goto bayraktar;
printf ("Adet=%d dir,Toplam=%d dir…",a,t);
getch();
}