Word'de her sayfa ayrı dikey veya yatay nasıl yapılır?

Bir word belgesinde sayfa ayarlarında yaptığınız değişiklikler öntanımlı olarak tüm sayfalara uygulanmaktır. Fakat bazı durumlarda bir ya da daha fazla sayfa ayarlarının diğerlerinden farklı olması istenir. 

Örneğin normalde sayfa yapısı dikey durumda iken belgemizde bulunan bir tablonun sorunsuzca yerleşimi için bazı sayfalarıda yatay yapma ihtiyacı duyarız. Böylesi durumlarda MS Word'de her sayfayı ayrı dikey veya yatay olarak belirleyebilmek için sayfaları bölümlendirmek gerekir. 

Bu işlem nasıl yapılır?

Cursor sayfanın başına getirilir. Sayfa Başı ya da sayfada istediğimiz bir konumda 

Menüden Page Layout (Sayfa Düzeni) / Break (Kesmeler) / Next Page (Sonraki Sayfa) tıklanır.


Belgemiz cursor öncesi ve sonrası olmak üzere 2 bölüme ayrılacaktır. Aynı şekilde başka bölümler eklenebilir. Bu işlem sonrası bölümler diğerlerinden bağımsız olarak Orientation (Yönlendirme) ayarı yapılabilir. 

2 sayfalık örnek belgemizde 2.Bölümü Yatay olarak belirleyelim.

Menüden Page Layout (Sayfa Düzeni) / Orientation (Yönlendirme) /  Landscape (Yatay) tıklanır.