Windows İpuçları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Windows İpuçları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Excel’de ayırıcıları kullanmadan hücre içeriğini nasıl dağıtabiliriz?

Bu işlemi gerçekleştirmek için Excel’de MID Formülü (Türkçe Office için karşılığı PARÇAAL) kullanacağım. MID ( PARÇAAL) kullanımı hakkında bilgi için Excel’de Metinden Belirli Sayıda Karakter Alma | MID - PARÇAAL Formülü başlıklı yazıma gözatabilirsiniz.

Örnek 1: A1: BAYRAKTAR A2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini sütun bazlı dağıtalım.

Örneğimizde Adı "A1,A2,A3" hücre içeriklerini sütunlara dağıtmak için ilk olarak B1 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1)


Ardından dolgu boş hücreleri işaretleyene kadar hücrelerin üzerine doğru sürükleyin ve A1 hücresindeki içeriğin J1 hücresine kadar birer birer dağıtıldığını göreceksiniz.


Aynı  şekilde sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.


Örnek 2: A1: BAYRAKTAR b2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini satır bazlı dağıtalım.
Satır bazlı  dağıtmak için ilk olarak A2 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A$1;ROW($A1:A1);1) kullanücresine gelip bu formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1) 
Ardından yine dolgu boş hücrelerini işaretleyene kadar hücrelerin üzerine satır bazında sürükleyin. Sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.
NOT: Örnekler MS Office Excel 2013 İngilizce üzerinde yapılmıştır. Türkçe Office üzerinde MID yerine PARÇAAL ROWS ve COLUMNS ifadeleri yerine ise SATIRSAY - SÜTUNSAY kullanınız.

Word'de iki farklı formatta sayfa numarası nasıl verilir?

Bir word belgesi içerisinde iki farklı formatta sayfa numarası eklemek genelde Tez, Staj Raporu, Bitirme projesi vb. hazırlayanlar için genel bir problemdir…bu sorunun aslında basit bir çözümü var.

Örneğin; MS Word'de 200 sayfalık bir belgemiz mevcut. 1. Sayfamız Kapak, 2-10 arası sayfalarımız Roma Rakamı (i, ii, iii) ve 11-200 arası sayfalarımızıda sıralı normal rakam (1,2,3) olarak düzenlemek ve sayfa numaraları vermek istiyoruz.

Adım adım farklı formatta sayfa numarası verme işlemini uygulayalım:

İlk olarak kapak sayfamızın sonuna gelip imleci tıklıyoruz ve yukarıdaki menülerden Page Layout (Sayfa Düzeni)  / Breaks (Kesmeler) / Section Break (Bölüm Sonu) altındaki Next Page (Sonraki Sayfa)'ya tıklıyoruz.

Page Layout (Sayfa Düzeni)  / Breaks (Kesmeler) / Section Break (Bölüm Sonu) / Next Page (Sonraki Sayfa)
Roma rakamı vermek istediğimiz bölümün sonuna gelip aynı işlemi tekrarlıyoruz. Page Layout (Sayfa Düzeni) / Breaks (Kesmeler) / Section Break (Bölüm Sonu) altındaki Next Page (Sonraki Sayfa)

Roma rakamı vermek istediğiniz bölümün ilk sayfasına geliyoruz Insert (Ekle) menüsünden Sayfa Numarası Ekleyelim. Page Number Format (Sayfa Numarası Biçimi) ekranında Number Format (Sayı Biçimi) Roma Rakamını seçiyoruz ve  Start at (Başlangıç) olarak "i" seçelim.
Sıralı normal rakam vereceğimiz sayfalar içinde yine sayfanın başına gidiyoruz ve Page Number Format (Sayfa Numarası Biçimi) ekranını açıyoruz.  Burada da başlangıcı "1" olarakdeğiştiriyoruz.
Son olarak Kapak sayfamıza eklenmiş olan numarayı kaldıracağız.Kapaktaki sayfa numarasını kaldırmak için sayfanın en alt veya üst kısmına (sayfa numarasının konumuna göre) çift tıklayın. Header Section / Footer Section (Üstbilgi ve Altbilgi) Araçları altında Design (Tasarım) sekmesinin altında Different First Page (İlk Sayfada Farklı) kutucuğunu işaretleyin. 

Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı kullanarak Dosya Kopyalama

Windows çalıştıran bir bilgisayara, "Uzak Masaüstü Bağlantısı" (Remote Desktop Connection) kullanarak, aynı ağa veya İnternet'e bağlı olan ve Windows çalıştıran başka bir bilgisayardan erişebilirsiniz. Peki bu bilgisayara dosya kopyalama işlemini nasıl yaparız?

Öncelikle Başlat - arama çubuğuna "mstsc" yazıp  "Uzak Masaüstü Bağlantısı" (Remote Desktop Connection) açalım.


Açılan "Uzak Masaüstü Bağlantısı" (Remote Desktop Connection) pencersinde sol alt köşede "Show Options"'a tıklayalım. 


Options ekranında sekmelerden "Local Resources" sekmesine tıklayalım. "Local Resources" ekranında "Local devices and resources" (Yerel Sürücüler ve Kaynaklar), More butonuna tıklayalım.


"Local devices and resources" (Yerel Sürücüler ve Kaynaklar) denetiminde öntanımlı olarak "Drives (Sürücüler)" kutucuğu işaretsizdir. Bu kutucuğu işaretleyip "OK" tıkladığımızda Uzak Masaüstü Bağlantımızda artık dosya transferi yapabiliriz. Drives seçeğini genişleterek hangi sürücülere erişilebileceğinin denetiminide gerçekleştirebilirsiniz.

Word'de döküman içeriğine nesne ekleme nasıl yapılır?

Bir word belgesi içerisinde, başka bir dökümanı (word veya excel) ikon olarak eklemek ve üzerine tıklayınca açılmasını sağlamak için;


MS Office Word Insert (Ekle) sekmesinden, Object (Nesne) butonuna tıklayalım.

Karşımıza gelen Object (Nesne) penceresinden eklemek istediğimiz döküman türünü seçelim. Örnekte ben Word in Word yapacağımdan, "Microsoft Office Word Document" seçeneğini seçtim. İkon olarak görünmesini istediğimizden, "Display as Icon" seçeneğini de işaretleyelim ve "Ok" tıklayalım.


Bir sonraki adımda Object (Nesne) penceresinde "Create from File" sekmesine geçerek "Browse" ile  dosyamızın yolunu veriyoruz ve yine "Display as Icon" seçeneğini işaretliyoruz.


"Ok" butonuna tıklayarak word belgemiz içerisinde farklı bir belgeyi ikon olarak açılmasını sağlamak için ekliyoruz.

 
Benzer şekilde Object (Nesne) penceresinde "Object Type" başlığı altında bulunan seçenekler ile döküman içeriğine Excel, Powerpoint, Adobe File ve Flash vb. nesneleri aynı yöntemle ekleyebilirsiniz.

Word'de her sayfa ayrı dikey veya yatay nasıl yapılır?

Bir word belgesinde sayfa ayarlarında yaptığınız değişiklikler öntanımlı olarak tüm sayfalara uygulanmaktır. Fakat bazı durumlarda bir ya da daha fazla sayfa ayarlarının diğerlerinden farklı olması istenir. 

Örneğin normalde sayfa yapısı dikey durumda iken belgemizde bulunan bir tablonun sorunsuzca yerleşimi için bazı sayfalarıda yatay yapma ihtiyacı duyarız. Böylesi durumlarda MS Word'de her sayfayı ayrı dikey veya yatay olarak belirleyebilmek için sayfaları bölümlendirmek gerekir. 

Bu işlem nasıl yapılır?

Cursor sayfanın başına getirilir. Sayfa Başı ya da sayfada istediğimiz bir konumda 

Menüden Page Layout (Sayfa Düzeni) / Break (Kesmeler) / Next Page (Sonraki Sayfa) tıklanır.


Belgemiz cursor öncesi ve sonrası olmak üzere 2 bölüme ayrılacaktır. Aynı şekilde başka bölümler eklenebilir. Bu işlem sonrası bölümler diğerlerinden bağımsız olarak Orientation (Yönlendirme) ayarı yapılabilir. 

2 sayfalık örnek belgemizde 2.Bölümü Yatay olarak belirleyelim.

Menüden Page Layout (Sayfa Düzeni) / Orientation (Yönlendirme) /  Landscape (Yatay) tıklanır.

Excel’de COUNTIF | EĞERSAY Fonksiyonu

Excel'de COUNTIF Fonksiyonunun (Türkçe Office için karşılığı EĞERSAY) işlevi, bir aralıkta yer alan ve belirttiğiniz tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını sayar. Belirli bir harfle başlayan tüm hücreleri veya belirttiğiniz bir sayıdan daha küçük ya da daha büyük sayılar içeren tüm hücreleri sayabilirsiniz. Yani bizim belirleyeceğimiz hücrelerdeki değerlerin kontrolünü yaparak yine bizim belirlediğimiz kriteri taşıyan kaç tane hücre olduğu sonucunu almamızı sağlar. 

Örnek : 45 den küçük not alan öğrenci sayısı bulmak ve kriter belirlemek
Örneğimizde Adı "A" ile başlayan öğrenci sayısını bulmak isteseydik COUNTIF(B2:C12;"a*") formülünü yazmamız gerekirdi. Adında "A" harfi geçen kişi sayısını bulmak isteseydik COUNTIF(B2:C12;"*a*") şeklinde yazmamız gerekirdi.

Örneğimizde geçen ve kalan öğrencilerin sayısını belirlemek istediğimizde geçme şartı 45 verirsek eğer öğrenci 45 ve üstünde almışsa geçecek, 45’nin altında bir not almışsa kalacaktır ve COUNTIF fonksiyonu ile geçen/kalan sayıları verilecektir.

Excel’de metnin büyük ve küçük harflerini değiştirme | PROPER, UPPER, LOWER Fonksiyonları

Excel, metnin büyük ve küçük harflerini kolaylıkla değiştirebilmemiz için kullanabileceğiniz fonksiyonlara sahiptir. Excel’de ;
 • UPPER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı BÜYÜKHARF) metnin içerdiği tüm küçük harfleri büyük harflere dönüştürmemizi sağlar.
 • LOWER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı KÜÇÜKHARF) metnin içerdiği tüm büyük harfleri küçük harflere dönüştürmemizi sağlar.
 • PROPER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı YAZIM.DÜZENİ) metin dizesindeki ilk harfi ve metindeki harf dışında herhangi bir karakterden sonra gelen ilk harfi büyük harf yapar. Tüm diğer harfleri küçük harfe dönüştürür.
Fonksiyonların Örnek Kullanımı :  

Excel’de Metinden Belirli Sayıda Karakter Alma | MID - PARÇAAL Formülü

Excel’de MID Formülü (Türkçe Office için karşılığı PARÇAAL) ile metinden ve sayısal değerden belirlenen sayıda karakter alma işlemini gerçekleştirebiliriz. İster tek baytlık, ister çift baytlık olsun her karakteri her zaman 1 olarak sayar; varsayılan dil ayarının ne olduğu önemsizdir. Kısacası MID formülü Excel’de belirlediğimiz bir hücreden başlangıç karakterini belirleyerek, istediğimiz karakter sayısında metin veya sayısal değer almamızı sağlayacaktır.

Formülün Yazım Kuralı: "=MID(veri alınacak hücre;başlangıç karakteri;karakter sayısı)" 

Örnek Formül Kullanımı : Örnek vermek gerekirse A1 hücresinde "İBRAHİM BAYRAKTAR" yazılı olsun, formül ile "BAYRAKTAR" yazısını almak istiyorum ve B1 hücresine =MID(A1;8;25) yazdığımda B1 hücresine “BAYRAKTAR” yazacaktır. 

=MID(A1;8;25)

User Account Control - UAC

Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC), Windows Vista, Windows 7 ve Windows8 işletim sistemlerindeki bir güvenlik bileşenidir. UAC, kullanıcıların sık kullanılan görevleri kullanıcı değiştirmek, oturumu kapatmak veya Farklı Çalıştır özelliğini kullanmak zorunda kalmadan, ister yönetici yetkileri olmadan, ister yönetici olarak gerçekleştirmelerini sağlar. 

Yöneticinin kullanıcılar arasında geçiş yapması, oturum kapatma gibi işlemler hatta çalıştır komutunu kullanmaya gerek kalmadan,  yönetici dışındaki bir kullanıcı kendi kullandığı oturumunda kimlik bilgilerini girerek belirli yönetim görevlerini gerçekleştirmesini sağlar.

Excel'de EĞER Komutu Kullanımı

=EĞER([mantıksal_sınama];[doğru_ise];[yanlış_ise])

[mantıksal_sınama] = eğer komutunda kullanılacak sorgulama. Ör. a1<b ise, a1<30 ise.
[doğru_ise] = mantıksal sınama doğru ise ne yapılacak. Ör. a1=20 olsun. a1<30 ise "a1 30 dan küçük" yazsın.
[yanlış_ise] = mantıksal sınama nın doğru olmadığı durumlarda yazılacak veri.


Ör.
 excel tablomuzda a1 hücresinin değeri 40 olsun.
 a2 hücresine aşağıdaki komutu girdiğimde,
=EĞER(a1<50;"a1 50den küçük";"a1 50den küçük değil")

bu örnekte mantıksal sınama a1<50
doğru ise değeri: a1 50den küçük
yanlış ise değeri:  a1 50den küçük değil

dolayısıyla a2 hücresine yazılacak değer:  a1 50den küçük olacaktır.

İçiçe eğer kullanımını diğer blog yazımda gerçekleşecek.

Windows Komut Satırı Network Komutları

Bilgisayarınız ve ağınız hakkında hızlı bir şekilde bilgi almak ve ağ sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz. 

Windows Komut satırına;
 • Başlat / Calıştır / CMD yazarak 
 • Tüm Programlar / Donatılar / Komut İstemi
 yollarıyla çalıştırabilirsiniz.

Komut İstemi Windows MS‑DOS (Microsoft Disk İşletim Sistemi) komutlarını ve diğer bilgisayar komutlarını yazmak için giriş noktası sağlayan bir özelliktir. Bilinmesi gereken en önemli nokta, komutları yazarak Windows grafik arabirimini kullanmadan bilgisayarınızdaki görevleri gerçekleştirebileceğinizdir. Ortak komutların listesini görüntülemek için komut istemine help yazın ve ENTER tuşuna basın.

Windows Komut Satırında Kullanabileceğimiz Network Komutları

Ipconfig : Bu komutla bilgisayarınızın bağlı olduğu network'e ait olan bilgilerini görebilirsiniz. Bunların arasında ağa bağlanırken kullanılan IP adresi,  gateway sunucusunun IP adresi gibi bilgiler bulunabiliyor.

IP Bilgilerini Yedekleme

Eğer sürekli sistem yenileyen biriyseniz yada birden çok bilgisayar kullanılan bir network'e bağlanıyorsanız, iş yerinde statik ip alıp evde dhcp'den ip alıyorsanız her seferinde ip bilgilerini yeniden hatırlamak zorunda kalacağınız için ip ayarlarınızı yedeklemeniz gerekebilir. Böylesi durumlarda basit bir yedekleme işlemi ile ip ayarlarımıza ulaşabiliriz.

Windows komut satırından ;
ipconfig /all > c:\ipconfig.txt
komutunu girerek  belirtilen yola txt olarak konfigurasyon dosyamızı yedekleyebiliriz.

Oturumunuz geçici profille açıldı


bu hata mesajı ile karşılaşanlar için sorunun çözümü:
 1. Başlat'ı tıklatın
 2. Aramaya Başla (Windows Vista) veya Programları ve dosyaları ara (Windows 7) alanında,regedit yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. UAC istediğinde Devam'ı (Windows Vista) veya Evet'i (Windows 7) tıklatın.
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde şuraya gidin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Sol bölmede, S-1-5 (SID anahtarı) ile başlayan ve onu uzun bir sayının izlediği klasör adını arayın, SONU .BAK olan dizini silin
 6. bilgisayarı tekrar kapatıp açın.

Sun Java Runtime Environment Update Engelleme

Küçük bir registry dosyası ile Sun Java Runtime Environment'in update etmesini engelleyebilirsiniz.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy
Value Name: "EnableJavaUpdate"
Data Type: DWORD
Value Data: 0 = Disabled, 1 = Enabled

javaupdatedisabled.reg dosyası:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy] "EnableJavaUpdate"=dword:00000000