SQL'de SELF-JOINS Kullanımı


SELF-JOINS Bir tablonun kendisiyle birleştirilme  işlemidir.
(Bir tablodaki aynı değerleri içeren farklı satırları listelemek amacıyla kullanılır.)

Örnek Sorgu : Görevi (Job Title) aynı olan çalışanları listeleyelim. WHERE ifadesi ile belirtilen koşul kendisiyle eşleşen kayıtların görüntülenmesi engeller.

SELECT a.EmployeeID AS 'ÇALIŞAN ID',LEFT(a.lastname,10) 
AS 'İSİM',LEFT(a.title,10) AS 'GÖREVİ',b.EmployeeID AS 'ÇALIŞAN ID', LEFT(b.lastname,10) 
AS 'İSİM',LEFT(b.title,10) AS 'GÖREVİ'
FROM employees AS a INNER JOIN employees AS b ON a.title=b.title
WHERE a.EmployeeID < b.EmployeeID ORDER BY a.EmployeeID