INNER JOIN etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
INNER JOIN etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de SELF-JOINS Kullanımı


SELF-JOINS Bir tablonun kendisiyle birleştirilme  işlemidir.
(Bir tablodaki aynı değerleri içeren farklı satırları listelemek amacıyla kullanılır.)

Örnek Sorgu : Görevi (Job Title) aynı olan çalışanları listeleyelim. WHERE ifadesi ile belirtilen koşul kendisiyle eşleşen kayıtların görüntülenmesi engeller.

SELECT a.EmployeeID AS 'ÇALIŞAN ID',LEFT(a.lastname,10) 
AS 'İSİM',LEFT(a.title,10) AS 'GÖREVİ',b.EmployeeID AS 'ÇALIŞAN ID', LEFT(b.lastname,10) 
AS 'İSİM',LEFT(b.title,10) AS 'GÖREVİ'
FROM employees AS a INNER JOIN employees AS b ON a.title=b.title
WHERE a.EmployeeID < b.EmployeeID ORDER BY a.EmployeeID


SQL'de INNER JOIN ile 3 ve Daha Fazla Tabloyu Birleştirme


Bazen çok tablo üzerinde sorgu yapma ihtiyacı duyabiliriz. JOIN işlemiyle birleştirilen tablolar bir başka tabloya aradaki ortak sütunlar üzerinden bağlanabilir.

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
Örnek Sorgu : Sipariş Detayları(Order Details) tablosunu ara tablo şeklinde kullanarak, Siparişler (Orders) ve Ürünler(Products) tablosundan gerekli bilgiler görüntülenmiştir.

SELECT OrderDate,ProductName FROM Orders AS O
INNER JOIN [Order Details] AS OD ON O.OrderID=OD.OrderID
INNER JOIN Products AS P ON OD.ProductID=P.ProductID
WHERE OrderDate='7/8/96' ORDER BY ProductName
 

SQL'de INNER JOIN Kullanımı

  • INNER JOIN SQL de  varsayılan olarak kullanılan tablolaları bağlama işlemidir.
  • INNER JOIN birleştirilen tablolarda ilişkinin sağlandığı tüm kayıtları getirir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : 
SELECT productname AS 'Ürün Adı', companyname AS 'Şirket Adı' FROM products
INNER JOIN suppliers ON products.SupplierID = suppliers.SupplierID
(Hangi firmadan hangi ürünü aldığımızı iki farklı tablodan birleştirerek listeleyelim.)