SELECT Komutunun Kullanımı

SELECT :  En sık kullanılan komutlardan birisidir. Veri tabanından bir alan seçmemizi sağlar. Seçilen alanı bir sonuç tablosunda saklar. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT komutu yazılır. 

Kullanımı :  SELECT <sütun adı> FROM <tablo adı>

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu

SELECT ile Tablodaki Bütün Sütunları Seçmek
Bir tablodaki tüm alanları görüntülemek için tek tek bütün sütun adlarını belirtmekten daha kolay bir yöntem vardır. SELECT ifadesinden sonra "*" işaretini yazdığınızda SQL bunu ‘tablodaki tüm sütunlar’ olarak yorumlayacaktır. 

SQL Server'ımızda 'New Query' (Yeni Sorgu) diyerek boş bir sorgu sayfası açalım.

Sorgumuz: SELECT * FROM Region 
('Region' tablosundaki bütün verileri göster diyoruz.Sonuçları Results Tablosunda görebiliriz.)  


SELECT ile Tablodaki Belirli Sütunların Görüntülenmesi   
Sorgulamalarımızda çoğu zaman bir tablodaki tüm veriler yerine sadece bir kısmına ihtiyaç duyarız. Bu durumlarda sorgulamada "*"  işareti ihtiyacımızı karşılamayacaktır. Bu nedenle "*" işareti yerine ihtiyacımız olan sütun isimlerini SELECT ifadesinin ardından yazarak gerekli verilerin görüntülenmesini sağlayabiliriz. 

Sorgumuz: SELECT RegionDescription FROM Region
('Region' tablomuzdaki 'RegionDescription' sütununu seçip görüntülenmesini sağlıyoruz.