Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi Temel Klasörler

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi (kısaca FSSTND) kök dizin altında bulunan dizinlerin görevleri : 
/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.
/boot : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.
/dev  : Donanım dosyaları vardır.
/etc  : Sistem ayarlarını barındırır.
/lib  : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.
/media : Kaldırılabilir aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) sisteme eklendiği klasördür.
/mnt  : Sistem açılışında otomatik olarak bağlanan sabit disk bölümleri bu dizin altında eklenir.
/opt  : Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir.
/sbin : Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.
/srv  : Sistemin sunduğu hizmetlerle alakalıdır.
/tmp  : Geçici dosyaları tutmak içindir.
/usr  : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.
/var  : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.