Linux Dosya Sistemi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Linux Dosya Sistemi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi Temel Klasörler

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi (kısaca FSSTND) kök dizin altında bulunan dizinlerin görevleri : 
/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.
/boot : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.
/dev  : Donanım dosyaları vardır.
/etc  : Sistem ayarlarını barındırır.
/lib  : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.
/media : Kaldırılabilir aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) sisteme eklendiği klasördür.
/mnt  : Sistem açılışında otomatik olarak bağlanan sabit disk bölümleri bu dizin altında eklenir.
/opt  : Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir.
/sbin : Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.
/srv  : Sistemin sunduğu hizmetlerle alakalıdır.
/tmp  : Geçici dosyaları tutmak içindir.
/usr  : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.
/var  : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.