Thales etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Thales etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Milet Okulu

FELSEFE Ders Notları
İlkçağ Felsefesi
Milet Okulu
Miletos Okulu bir felsefe okuludur. Bu okulun temsilcileri Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'dir. Milet Okulu ile beraber ortaya çıkan birçok felsefi anlayışın en temel kavramı arkhe'dir.Arkhe, doğada bulunmayan ve duyularla kavranamayan soyut varlıklardır.
  • Anaksimandros Arkhe olarak apeironu (belirsiz olan) kullanmıştır.
  • Parmenides küre şeklindeki Bir'i
  • Pythagoras'ın geometrik nesneleri yada sayıları
  • Demokritos'un duyularla algılanamayan atoma kavramı
  • Havanın arkhe olarak genleşme ve yoğuşmak gibi hareketleri sayesinde oluşu açıklamaya çalışan düşünür Anaksimenes'tir.
Miletos Okulu döneminde mitos temelli düşünce biçiminden logos temelli düşünce biçimine dönüşüm başlamıştır.Bu düşünce doğanın doğa dışı unsurlarla değil doanın kendisinden hareketle açıklanması anlayışının temelidir.