SWITCHCASE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
SWITCHCASE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

C Programlama SWITCH CASE Örnek

Dışardan girilen bir sayi için;
f:faktöriyel hesabı yapan,
i:girilen sayı kadar isim yazan
t:girilen sayıya kadar kaç tane tek var
y:girilen sayıya kadar kaç tane cift var

İşlemlerini yapan yapan programı switch case ile yazınız.
Program sonunda; Devam etmek istiyormusun(E/H) sorusuyla başa dönmelidir.
Faktöriyel döngüsü do while; isim yazdırma döngüsü while ile yazılmalıdır.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main(void)
{
  gidilecekYer: ;
  system("cls");
  int s;
  int f=1;
 int u=1;
 int x,m;
 char z;

  printf ("Islem Yapilacak Sayiyi Giriniz: ");
  scanf("%d",&s);
 printf("\n\n(f) Faktoriyel Hesapla");
 printf("\n(i) Girilen Sayi Kadar Isim Yaz");
 printf("\n(t) Sayiya kadar kac adet tek sayi var");
 printf("\n(y) Sayiya kadar kac adet cift sayi var\n\n");

 scanf("%s",&z);

   switch (z) {
 case 'f':
  do
  {
  f=f*s;
  s--;
  }
  while (s!=1); //sayi 1 e esit degilse dönecek. do calisacak.
  printf ("Faktoriyel Sonuc: %d",f);
  break;
  case 1:
  printf ("1e");
  break;
    case 'i':
  m=1;
  while (m<s+1)
  {
  printf ("BAYRAKTAR\n");
  m++;
  }
  break;

    case 't':
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==1)
  {
  printf("tek sayi: %d",m);
  }
  }
  break;

 case 'y':
  x=1;
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==0)
  {
  printf(x+".cift sayi: %d",+m);
  x++;
  }
  }
  break;

      default: printf("Hatali Deger Girdin"); break;
}

  char x2;
  printf("\n\nDevam Etmek istiyor musunuz ? (e/h)\n");
  scanf("%s",&x2);


  if(x2=='e')
  {
        goto gidilecekYer;
}
}