Dezavantajlı Gruplar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Dezavantajlı Gruplar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Dezavantajlı Gruplar

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Politika


Özel olarak korunması gereken gruplar; toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan; demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam kurullarına ulaşmak için devletin sorumluluğunda ve organizasyonunda, toplumsal güvenlik içinde, toplumsal koruma ve hizmete gereksinim duyan sosyal gruplardır.

Dezavantajlı gruplar olarakta adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplar arasında çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar yer almaktadır.

Kadınlar 
 • ILO tarafından kadınların korunması ile ilgili Analığın Korunması Sözleşmesi vardır. 
 • Türkiye ilk düzenleme , 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı. 
 • 3008 Sayılı İş Kanunu 
 • 1961 Anayasası ile Kadınlar özel olarak korunacağı belirtilmiştir.
 • 1982 anayasasında ise cinsiyet kavramına yer verilmiştir.
 • 4857 Sayılı iş kanunu en ayrıntılı kanundur.
 • Yer altı ve Su altında çalıştırılmaları yasaktır. 
 • BM nin Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini Türkiye 1985 yılında kabul etmiştir.
Çocuklar ve Gençler
 • ILO ya göre en az çalışma yaşı 15 olarak kabul edildi
 • Çocuk ve gençlerin işçi statüsünde çalışma yaşamına girişleri sanayi devrimi ile birlikte başlar.
 • Uluslar arası alanda ilk defa 1890 Berlin Konferansında Çocukların çalıştırılma yaşı, süreleri, ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin karar alınmıştır.
 • Türkiye de ilk düzenleme 151 Sayılı Kanun 1921 yılında yapılmıştır.
 • 3308 sayılı Kanun 1961 anayasası gibi düzenlemeler bulunur.
 • 4857 Sayılı Kanunda 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasaktır ibaresi bulunur
 • 14 yaşını dolduranlar için özel hükümler bulunur.
 • Çocukların ve gençlerin yer ve su altında çalıştırılma yasağı - Gece çalıştırılmaları - Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporu istenmesi kanunda belirtilmiştir.
Yaşlılar 
65 Yaş yaşlılığın başlangıcı sayılır. Kurumsal Bakım Hizmetleri Şunlardır
 • Huzurevi, Yaşlı Bakımevi, Sokak Yaşlıları Yardım evi , Yaşlı Apartmanları - Yaşlı Köyleri 
 • 65 yaşını doldurmuş kişiler emekli aylığı bağlanır. 
 • Yeşil kart ile karşılıksız sağlık hizmeti alırlar.
 • Yaşlılar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz
Özürlüler
 • Türkiye özürlü çalıştırma zorunluluğu ilk olarak 854 sayılı kanunla olmuştur. 931 sayılı iş ile 1475 sayılı iş kanununda kota sistemine yer verilmiştir. 
 • 50 ve üstünde işçi çalıştıran Özel sektör işyerlerinde %3, Kamu işyerlerinde %4 olarak işçi zorunluluğu vardır. Türkiye iş kurumu aracılığıyla gerçekleşir.
 • Yer ve su altında özürlü çalışma yasağı vardır.
Eski Hükümlüler
Sadece Kamu sektöründe %2 oranında işçi çalıştırma zorunluluğu vardır.

Göçmenler 
 • 1992 yılında Maastricht Anlaşması ile birlik düzeyine ulaşmıştır. 
 • Türkiye de yabancı çalışma izinleri, süreli, süresiz, bağımsız ve istisnai çalışma izinleri olmak üzere 4 çeşittir.
 • İzinler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.