ALTER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
ALTER etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de USE, ALTER ve DROP Kullanımları

USE Kullanımı
  • USE kullanımı hangi database üzerinde işlem yapacağımızı belirtir.
  • New Query (Ctrl+N) ile yeni sorgu penceremizi açtığımızda default olarak gelen database Available Databases kutucuğunda görünmektedir.
 USE Kullanımı: USE <veritabanı adı>


ALTER ve DROP Kullanımları

Bir tablo kullanılmaya başlandıktan sonra kullanıcılar tablolarda mevcut bulunan verilere ilişkin ek bilgiler depolama ihtiyacı hissederler.

ALTER Kullanımı: ALTER <Nesne_Adı>  <Değişim_Cümlesi>

Örnek Sorgu 1: SQL'de CREATE Kullanımı başlıklı yazımda oluşturduğumuz Kitaplar veritabanında mevcut Bilimkurgu tablomuza yeni bir sütun ekleyip değerinin ise NULL olabilir şekilde ayarlayalım.

ALTER TABLE Bilimkurgu ADD Sayfa INT NULL


Örnek Sorgu 2: Bilimkurgu tablomuzda önceden kaydettiğimiz bir sütunun özelliğini değiştirelim. Yazar alanı 25 karakter değer alabilirken biz bu değeri 30 karakter ile değiştirelim.

ALTER TABLE Bilimkurgu ALTER COLUMN Yazar VARCHAR(30)

Tablo Silmek (DROP TABLE)

Veritabanların yapısı zamanla değişir ve büyür. Yeni değerleri temsil eden yeni tablolar oluşturulur ve bazen eski tablolara gereksinim duyulmaz. Gereksinim duyulmayan bir tabloyu veritabanından silmek için DROP TABLE ifadesini kullanırız.

DROP TABLE Bilimkurgu

Veritabanımızdan Bilimkurgu tablomuzu siler.

NOT: DROP TABLE ifadesi veritabanından bir tablo sildiğinde tablonun tanımı ve tüm içeriği kaybolur.