Java Sınıf ve Metot kullanılarak Faktoriyel Hesaplama Örnek

Ana Sınıf: anaprogram.java
Faktoriyel Sınıfı: faktoriyel.java

anaprogram.java
import java.util.Scanner;

public class ANAPROGRAM {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner oku= new Scanner(System.in);
    System.out.print("Faktoriyeli alınacak sayıyı giriniz: ");
    int fsayi=oku.nextInt();
    FAKTORIYEL fakt=new FAKTORIYEL();
    int fsonuc=fakt.fak(fsayi);
    System.out.print(fsayi+"!="+fsonuc);
 }

}

faktoriyel.java
public class FAKTORIYEL {

 public int s;
 public static int fak(int sayi)
 {
   int sonuc=1;
   for(int i=1; i<=sayi; i++)
   {
     sonuc*=i;
   }
   return sonuc;

 }
 }