JAVA Örnekler-3

//N Adet günün sıcaklık ortalamaları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM11 {
private static Scanner oku;
public static void main(String[] args)
{
 oku = new Scanner(System.in);
 int g;
 int t=0;
 //int a=0;
 System.out.println("GUN SAYISINI GIRINIZ:");
 g=oku.nextInt();
 int x[];
 x = new int[g];

 int sayac;
 for (sayac=0;sayac<g;sayac++)
 {
 System.out.println(sayac+1);
 x[sayac]=oku.nextInt();
 }
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK DEGERLERI ALINDI");

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<g;sayac2++)
 {
 t=t+x[sayac2];
 }

 int ort=t/g;
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK ORTALAMASI:");
 System.out.println(ort);

}}

//X elemanlı kümenin Alt ve Özalt küme toplamları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM12 {
 private static Scanner oku;
 public static void main(String[] args)
 {
 oku = new Scanner(System.in);
 int e1;
 int t=1;
 int t2;
 int sayac;
 System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt();
 /*System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt(); */

 for(sayac=0;sayac<e1;sayac++)
 {
 t=t*2;
 }
 System.out.println("ALT KUME SAYISI:"+t);
 t2=t-1;
 System.out.println("OZALT KUME SAYISI:"+t2);

}}

//0 ile 100 arasındaki 3 ve 4'e tam bölünebilen 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren kaç adet ve toplamını bulan program

public class PROGRAM13 {
public static void main(String[] args)

{
 int sayac;
 int t=0;
 int adet=0;
 for (sayac=0;sayac<100;sayac++)
 {
 if(sayac%3==0 && sayac%4==0 && sayac%5==2)
 {
  adet=adet+1;
  System.out.println(adet+".sayı"+sayac);
  t=t+sayac;
  //System.out.println("SAYI:",adet,sayac);
 }
 }

 System.out.println(adet + " sayı var. Toplamı " + t);
}}

//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. 
Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM14 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args)

{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();

 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <5)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);


}}


//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Kriter olarak verilen değerden küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM15 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args)

{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int x;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();

 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }

 System.out.println("KRITER GIRINIZ=");
 x=oku.nextInt();

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <x)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);


}}