Döngüsel Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Döngüsel Akış Diyagramları)


Döngüsel (İteratif, Çevrimli, Yineli) Akış Şemaları
Sorunun çözümü için, çözümde yer alan herhangi bir adım ya da aşamanın birden fazla kullanıldığı akış şemalarına denir. İş akışları genel olarak giriş ya da başlangıç değeri verme, hesaplama, kontrol biçiminde olmaktadır.  


3 öğrencinin sınav notlarının ortalamasını bulan ve yazan algoritma ve akış diyagramı :
 

Değişkenlerimiz: 
ONOT: Öğrencinin notu
INOT: Notların toplamı
NORT: Notların ortalaması
ISAYI: Öğrenci sayısı
A1 Başla
A2 INOT=0
A3 ISAYI=0
A4 ONOT oku
A5 INOT=INOT+ONOT
A6 ISAYI=ISAIY+1
A7 ISAYI<3ise Adım 4'e git
A8 NORT=INOT/3
A9 NORT YAZ
A10 DUR
 
 
1 den 100 e kadar olan çift sayıların toplamını veren programın algoritması ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : 
toplam : t  sayac : x  
A1 Başla
A2 Birinci sayıyı gir.(x)
A3 İkinci sayıyı gir.(y)
A4 Eğer x>y ise ekrana 1. sayı büyüktür yaz.
A5 Eğer y>x ise ekrana 2. sayı büyüktür yaz.
A6 Ekrana sayılar birbirine eşittir yaz.
A7 DurBir sınıfta bulunan belirsiz sayıdaki öğrencilerin numarasını, adını ve soyadını yazan programın algoritması ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : 
JNO: Öğrencinin numarası / AD: Öğrencinin adı / SAD: Öğrencinin soyadı
A1 Başla
A2 Eğer okuma bittiyse A6'ya git
A3 JNO,AD,SAD oku
A4 JNO,AD,SAD yaz
A5 A2'ye git
A6 Dur