Windows Komut Satırı Network Komutları

Bilgisayarınız ve ağınız hakkında hızlı bir şekilde bilgi almak ve ağ sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz. 

Windows Komut satırına;
 • Başlat / Calıştır / CMD yazarak 
 • Tüm Programlar / Donatılar / Komut İstemi
 yollarıyla çalıştırabilirsiniz.

Komut İstemi Windows MS‑DOS (Microsoft Disk İşletim Sistemi) komutlarını ve diğer bilgisayar komutlarını yazmak için giriş noktası sağlayan bir özelliktir. Bilinmesi gereken en önemli nokta, komutları yazarak Windows grafik arabirimini kullanmadan bilgisayarınızdaki görevleri gerçekleştirebileceğinizdir. Ortak komutların listesini görüntülemek için komut istemine help yazın ve ENTER tuşuna basın.

Windows Komut Satırında Kullanabileceğimiz Network Komutları

Ipconfig : Bu komutla bilgisayarınızın bağlı olduğu network'e ait olan bilgilerini görebilirsiniz. Bunların arasında ağa bağlanırken kullanılan IP adresi,  gateway sunucusunun IP adresi gibi bilgiler bulunabiliyor.
Komutun en pratik kullanımı bilgisayarımızın network'e bağlanırken kullanacağı geçerli bir ip adresini alıp almadığını bize bildirmesidir.

ipconfig :Mevcut IP ayarlarını gösterir
ipconfig /all :Ayrıntılı olarak rapor gösterir.
ipconfig /flushdns :DNS önbellegini temizler. DNS clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler.
ipconfig /registerdns :Bilgisayar Adı ve IP'sinin DNS'e kaydının yapılmasını saglar.
ipconfig /release :DHCP den IP alınıyorsa bırakır.
ipconfig /renew :DHCP den yeni ip almamızı sağlar. Bu yenileme islemi sırasında ilk önce "release" , sonra "renew" işlemi uygulanır.
ipconfig /displaydns :Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’ı ise, DNSCache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNSisimlerinin gösterilmesini sağlar.
ipconfig /showclassid :DHCP de uyguladığımız classidleri görürüz.

Ping :Ping komutu kısaca Windows işletim sisteminin komut satırında çalıştırılabilen ve hedef IP adresine bilgi paketi gönderilerek yanıt alınıp alınamadığını belirlemeye yarayan komuttur. Bu komutu kullanarak bir bilgisayarın network'e bağlı olup, olmadığını veya kendi network bağlantınızın çalışıp, çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. 

ping  "192.168.1.1" :IP deki diğer bilgisayara veri paketleri gönderip, alarak iletişimi test eder.
ping -a "192.168.1.1" :Ters ad çözümlemenin, hedef IP adresinde gerçekleştirildiğini belirtir. Bu başarılı olursa, ping karşılık gelen ana makine adını görüntüler.
ping -a -n "192.168.1.1" :"-n" parametresinin yanındaki değer kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir. "-n" Parametresi gönderilen “Yankı İsteği” iletilerinin sayısını belirtir. Varsayılan değer 4’tür.( 4 adet 32 byte’lık test paketleridir.) 
ping -t :Yankı İsteği iletilerinin, kesilinceye kadar ping tarafından hedefe gönderileceğini belirtir. 4 adet 32 byte’lık test paket sınırı aşılmaktadır. İşlemi durdurmak ve istatistikleri görüntülemek için CTRL+BREAK tuşları kullanılır. İşlemi durdurmak ve ping komutundan çıkmak için CTRL+C tuşlarına basınız.

pathping :Bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğramadığı kontrol edilir.

Tracert : Bu komutun kullanımı “ping” komutuna benzerdir: “tracert IPadresi”. Ip adresi yerine yine alan adı yazılabilir. TRACERT (Trace Route) komutu IP paketinin hedefe ulaşmak için geçen yolu belirlemek için kullanılan bir yol izleme aracıdır. 

Tracert komutunun yazım biçimi :
TRACERT [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name]

-d :  IP adreslerin bilgisayar isimlerini çözmemesi için kullanılır.
-h maximum_hops : Hedefi aramak için kullanılacak geçit sayısı
-j computer-list  : Computer-list'teki kaybolan yönlendirmeyi belirtir.
-w timeout  : Her geri dönüş paketi için 'timeout' ile belirlenen milisaniye kadar bekler.
target_name : Hedef bilgisayarın ismini belirtir.

Tracert komutu, bir yönün hala var olup olmadığını tespit etmek için mükemmel bir komuttur. Bununla birlikte zaman bölümünü de hattın ne kadar hızlı olduğunu anlamak için kullanabilirsiniz. İnternet'deki bağlantı yavaşlığının veya tam olarak hangi atlama üzerinde bağlantının kesildigini tespit edebileceginiz bir komuttur.

Netstat : Bilgisayarınızın bir ağ ortamında kurmuş olduğu bağlantıların bir listesini çıkartır. Komut satırında yürütülen "netstat" komutu etkin TCP bağlantılarını, bilgisayarın bağlı olduğu bağlantı noktalarını, Ethernet istatistiklerini, IP yönlendirme tablosunu, IP, ICMP, TCP ve UDP iletişim kuralları için IPv4 istatistikleri ile IPv6, ICMPv6, IPv6 üzerinden TCP ve IPv6 iletişim kuralları üzerinden UDP için IPv6 istatistiklerini görüntüler. Parametreler olmadan kullanılan "netstat", etkin TCP bağlantılarını görüntüler.

Netstat Komut Çıktısı State Açıklamaları : 
 • ESTABLISHED - İki bilgisayar da bağlı.
 • CLOSING - Uzak bilgisayar bağlantıyı kapatmaya karar vermiş.
 • LISTENING - Bilgisayarınız gelen bir bağlantı isteği için bekliyor.
 • SYN_RCVD - Uzak bir bilgisayar bağlantı isteğinde bulunmuş.
 • SYN_SENT - Bilgisayarınız bağlantı isteğini kabul etmiş.
 • LAST_ACK - Bilgisyaranız bağlantıyı kapatmadan önce paketleri siliyor.
 • CLOSE_WAIT - Uzak bilgisayar bilgisayarınızla olan bağlantıyı kapatıyor.
 • FIN_WAIT 1 - Bir istemci bağlantıyı kapatıyor.
 • FIN_WAIT 2 -İki bilgisayar da bağlantıyı kapatmaya karar vermiş. 
netstat -n:  Adresleri ve bağlantı noktalarının numaralarını sayısal biçimde görüntüler.
netstat -a -n:  Dosya alırken karşı tarafın IP numarasını görüntüler..
netstat -a:  Tüm etkin TCP bağlantılarıyla birlikte, bilgisayarın bağlı olduğu TCP ve UDP bağlantı noktalarını görüntüler.
netstat -b:  Her bağlantı veya dinleme bağlantı noktası ile ilişkili çalıştırılabilir dosyayı gösterir.
Yazılış Şekilleri
net use [{DeviceName | *}] [{\\ComputerName\ShareName[\volume]] |[http://ComputerName/ShareName[/folder]}] [{Password | *}]] [/user:[DomainName\]UserName] [/user:[DottedDomainName\]UserName] [/user: [UserName@DottedDomainName] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]
net use [DeviceName [/home[{password | *}] [/delete:{yes | no}]]
net use [/persistent:{yes | no}]

netstat -e:  Ethernet istatistiklerini gösterir
netstat -o:  Her bağlantıyla ilişkili sahip işlem kimliğini gösterir
netstat -p:  İletişim kuralının bağlantılarını gösterir
netstat -r:  Yönlendirme tablosunu gösterir
netstat -s:  Her iletişim kuralları için istatistikleri gösterir
netstat -v:  En önemli netstat komutu olan -v, -b ile birlikte kullanılırsa tüm çalışan dosyalar için bağlantı ve bağlantı noktası oluşumu ile ilgili bileşenlerin sırasını gösterir.  

Nslookup : IP adresini girerek isim sorgusu ya da adresi girerek IP adresi sorgusu yapılmasına yarayan komuttur. Tek bir ip adresi ya da isim sorgusu yapmak için "nslookup" yazıp bir boşluk bırakarak "ip adresi" ya da "makine ismi" yazarak çalıştırmak yeterlidir. 

"nslookup www.sayfaadı.com" komutu çalıştırıldığında adresin ismi, ip adresi ve takma adı (alias) görülebilir. Benzer şekilde "nslookup 1xx.xx.x.xxx" komutu çalıştırıldığında ip sorgusu yapılır ve IP'nin ters DNS kaydı olan www.sayfaadı.com adresine ulaşılır.