Doğrusal Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Doğrusal Akış Diyagramları)

Doğrusal Akış Şemaları
İş akışları giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer.

İki sayının çarpımını bulan algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : 
A: Birinci sayıyı / B: İkinci sayıyı / C: İki sayının çarpımı (A*B)
A1 Başla
A2 A'yı oku
A3 B'yi oku
A4 C=A*B yi hesapla
A5 C'yi yaz
A6 Dur

İki sayının farkını ve bölümünü bulup yazıcı ile yazan algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : A: Birinci sayı B: İkinci sayı D: İki sayının farkını (A-B) E: İki sayının bölümünü (A/B)
A1 Başla
A2 A'yı oku
A3 B'yi oku
A4 D=A-B
A5 E=A/B
A6 D'yi yaz
A7 E'yi yaz
A8 Dur
Okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan programın algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : SAYI : Okunacak sayı F10 : Sayının 10 fazlası E10: Sayının 10 eksiği
A1 Başla
A2 SAYI oku
A3 F10=SAYI+10
A4 E10=SAYI-10
A5 DUR