Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Akış Diyagramları Örnekler

1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı :
A1.Başla
A2.Oku Sayi1, Sayi2
A3.Toplam=Sayi1+Sayi2
A4.Yaz Toplam
A5.Dur


2.Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir algoritma ve akış diyagramı :

Değişkenlerimiz : x : Birinci Sayı / y : İkinci Sayı / ç : Çarpım / b : Bölüm
A1.Başla
A2.Oku x
A3.Oku y

A4.ç=x*y
A5.b=x/y
A6.Yaz ç,b
A7.Dur

3.Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir algoritma ve akış diyagramı :

(vize%40 final%60 olarak)

Değişkenlerimiz: v : vize / f : final / t : toplam / ort : ortalama
A1.Başla
A2.Oku v,f
A3.ort=v*0,4 + f*0,6
A4.Yaz ort
A5.Dur

4.Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir algoritma ve akış diyagramı : 

Değişkenlerimiz : v : vize / f : final / o : ortalama
A1.Başla
A2.Oku v,f
A3.o=v*0,4 + f*0,6
A4.o<45 ise Yaz "Kaldı" A6 git
A5.Yaz "Geçti"
A6.Dur

5.Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma ve akış diyagramı : 

Değişkenlerimiz : i : isim / s : sayaç
A1.Başla
A2.Oku i
A3.s=0
A4.yaz "i"
A5.s=s+1
A6.s<10 ise A4'e git
A7.Dur

6. 0'dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı : 

Değişkenlerimiz : s : sayaç / t : toplam
A1.Başla
A2.s=t=0

A3.s=s+1
A4.t=t+s
A5.s<10 ise adım 3'e git
A6.yaz t
A7.Dur

7. 0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : s: sayaç / t: toplam 
A1.Başla
A2.s=t=0
A3.s=s+2

A4.t=t+s

A5.s<100 ise adım 3'e git

A6.yaz t

A7.Dur


8.Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : f: faktör / s: sayı / n: girilen sayı

A1.Başla
A2.n Oku

A3.f=1

A4.s=1

A5.f=f*s

A6.Eğer s<n ise s=s + 1 git 5

A7.Yaz f
A8.Dur

9.Klavyeden girilen sayı kadar BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO yazan bir algoritma ve akış diyagramı :

Değişkenlerimiz : Klavyeden Girilen Sayı : x / sayaç: s    

A1. Başla
A2. s=0

A3. Oku x

A4. Yaz "BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO"A5. s=s+1

A6. s<x ise A4'e git.

A7. Dur

10.Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı : 


Değişkenlerimiz :
Klavyeden girilen n adet sayı adeti : n  Girilen Sayılar : x  Sayaç : s  Karesi : k Toplam : t
A1. Başla
A2. Oku n
A3. k=t=s=0
A4. Oku x

A5. k=x*x

A6. t=t+k

A7. s=s+1
A8. s<n ise A4'e git.

A9. Yaz T
A10. Dur