Algoritma Örnekleri 1

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma Örnekleri
 1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 2. Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir algoritma yazınız?
 3. Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir algoritma yazınız? vize%40 final%60 olarak…
 4. Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir algoritma yazınız?
 5. Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma yazınız?
 6. 0 dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 7. 0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 8. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir algoritmasını yazınız?
 9. Klavyeden girilen sayı kadar BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO yazan bir algoritma yazınız?
 10. Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir algoritma yazınız?
1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma yazınız?
Bu problemi çözerken yapmamız gereken ilk iş problemi iyice anlamaktır. Problemi çözümlersek yapılacak olan işlemler şunlardır:
 • Klavyeden 2 adet sayı girilecek. O zaman bellekte 2 odacık açmalıyız. Yani veri girişi için 2 adet değişken kullanmak zorundayız.
 • Klavyeden girilen ve ram belleğe aktarılan bu iki değişken toplanacak. Toplam sonucunu yine ram belleğe aktarılmalıdır. Bu yüzden ram bellekte bir odacık daha açmalıyız.
 • Bulduğumuz toplam sonucunu ekrana yazdırmalıyız. Aksi taktirde toplam sonucu sadece ram bellekte bulunur ve sonucu kullanıcı göremez. Şimdi bu açıklamalar ışığında algoritma  yazalım:
A1.Başla
A2.Oku Sayi1, Sayi2
A3.Toplam=Sayi1+Sayi2
A4.Yaz Toplam
A5.Dur
9 ve 6 değerleri için bellekteki durum şöyledir:
Sayi1
Sayi2
Toplam
9
6
15
2.Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : x:Birinci Sayı / y:İkinci Sayı / ç:Çarpım / b:Bölüm

A1.Başla
A2.Oku x
A3.Oku y

A4.ç=x*y
A5.b=x/y
A6.Yaz ç,b

A7.Dur
3.Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir algoritma yazınız? vize%40 final%60 olarak…
Değişkenlerimiz: v:vize / f:final / t:toplam / ort:ortalama

A1.Başla
A2.Oku v,f
A3.ort=v*0,4 + f*0,6
A4.Yaz ort
A5.Dur

4.Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : v: vize / f: final / o:ortalama

A1.Başla
A2.Oku v,f
A3.o=v*0,4 + f*0,6
A4.o<45 ise Yaz "Kaldı" A6 git
A5.Yaz "Geçti"
A6.Dur
5.Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : i:isim / s:sayaç

A1.Başla
A2.Oku i
A3.s=0
A4.yaz "i"
A5.s=s+1
A6.s<10 ise A4'e git
A7.Dur
NOT : = Atama için kullanılır

6.0 dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : s:sayaç / t:toplam

A1.Başla
A2.s=t=0

A3.s=s+1
A4.t=t+s
A5.s<10 ise adım 3'e git
A6.yaz t
A7.Dur
 7.0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : s:sayaç / t:toplam

A1.Başla
A2.s=t=0
A3.s=s+2
A4.t=t+s
A5.s<100 ise adım 3'e git
A6.yaz t
A7.Dur
8.Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir algoritmasını yazınız?
Değişkenlerimiz : f:faktör / s:sayı / n:girilen sayı

A1.Başla
A2.n Oku

A3.f=1
A4.s=1
A5.f=f*s
A6.Eğer s<n ise s=s + 1 git 5
A7.Yaz f
A8.Dur
9.Klavyeden girilen sayı kadar BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO yazan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz : Klavyeden Girilen Sayı : x / sayaç: s  

A1. Başla
A2.
s=0
A3. Oku x
A4. Yaz
"BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO"
A5. s=s+1
A6.
s<x ise A4'e git.
A7. Dur
10.Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir algoritma yazınız?
Değişkenlerimiz :
Klavyeden girilen n adet sayı adeti : n  Girilen Sayılar : x  Sayaç : s  Karesi : k Toplam : t

A1. Başla
A2. Oku n
A3. k=t=s=0
A4. Oku x
A5. k=x*x
A6. t=t+k
A7. s=s+1
A8. s<n ise A4'e git.
A9. Yaz T
A10. Dur