Algoritma Örnekleri 2

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları

Algoritma Örnekleri 2 

  • Klavyeden girilen 2 tam sayının toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı,sayı2,toplam değerlerini tanımla
A3 sayı gir
A4 sayı2 gir
A5 toplam=sayı+sayı2
A6 toplam ekrana yazdır
A7 Dur
  • Klavyeden Girilen 5 tam sayının toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı,sayı2,sayı3,sayı4,sayı5, değerlerini tanımla
A3 sayı gir
A4 sayı2 gir
A5 sayı3 gir
A6 sayı4 gir
A7 sayı5 gir
A8 toplam=sayı+sayı2+sayı3+sayı4+sayı5
A9 toplam ekrana yazdır
A10 Dur
  • Klavyeden girilen 2000 farklı tam sayının toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı1,sayaç=0,toplam=0, değerlerini tanımla
A3 sayı1 gir
A4 toplam=toplam+sayı1
A5 sayaç=sayaç+1
A6 Eğer Sayaç<2000 ise 3. dön
A7 toplam ekrana yazdır
A8 Dur
  • 1′den 50 kadar olan sayıların toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı=1, toplam=0, değerlerini tanımla
A3 toplam=toplam+sayı
A4 sayı=sayı+1
A5 Eğer sayı<100 ise 3. git
A6 toplam ekrana yazdır.
A7 Dur