Linux Konsolda Metin Dosyalarıyla Çalışma

Kısa bir metin dosyasını görüntülemek için cat, Page Up/Down ile ilerlemek için less, dosyada bir yazıyı aramak için grep, satırları sıralamak için sort, ve küçük bir editör ile açmak için ise pico kullanılır.

cat  DosyaAdı : Dosyayı ekranda görüntüler. MS-DOS'taki TYPE komutu ile aynıdır.
grep “Aranacak Pattern” DosyaAdı : Dosyada arar, bulunduğu satırı görüntüler. Açılımı Global Regular Expression Printer (evrensel düzenli ifade yazicisi) şeklindedir. Grep komutunun en temel işlevi Belirli bir  ifadeyi, kelimeyi yada patterni bir dosya içinde bir metin içinde aramasıdır. 
less DosyaAdı : Dosyada ilerlemek için kullanılır (Çıkış Q iledir.) cat komutu eğer dosya uzunsa baştan sona ekrana basar ve çıkar. less ise sayfa sayfa gösterir. less ile bir dosyayı açarken tüm dosya içeriğini belleğe almadığı için özellikle büyük dosyaları açmak için daha elverişlidir.
pico DosyaAdı : Dosyayı basit bir metin editörüyle açar. Pico imleç, yerini belli etmek için yanıp söner durumdadır. Satır ve sayfa atlama işlerini otomatik olarak yapar. Yani satır sonuna gelindiğinde otomatik olarak alt satıra geçer ve oradan devam eder.
Pico Kullanımı
Del: İmlecin altındaki karakteri siler
Ctrl-Y: Bir sayfa geriye
Ctrl-V: Bir sayfa ileriye
Ctrl-A: İmleci satır basına alır
Ctrl-E: İmleci satır basına alır
Ctrl-G: Yardım menüsü
Ctrl-O: Dosyayı diske kaydeder
Ctrl-R: Başka bir dosya oku
Ctrl-K: Satırı veya parçayı kes
Ctrl-C: İmlecin yerini gösterir
Ctrl-X: Çıkış
Ctrl-W: Arama
Ctrl-U: Geri al(yapıştır)
Ctrl-T: Yazım denetleyicisini çalıştırır  

sort DosyaAdı : Dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre dizip gösterir.