SET etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
SET etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de IF…ELSE Yapısının Kullanımı

Merhabalar, 
Bu makalemde SQL'de  IF…ELSE yapısının kullanımını anlatmaya çalışacağım.
 • Programlama dillerinde olduğu gibi SQL'de de kontroller kullanılır.
 • Kontroller BEGIN deyimi ile başlayıp END deyimi ile biten kod blokları arasında yazılır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
IF…ELSE Karar Yapısı:
Bizim belirlediğimiz şartları kontrol eder. Bu şartların doğru olması halinde farklı işlemler, yanlış olması halinde farklı işlemler yapılmasını sağlar.

IF…ELSE Kullanımı: 
IF(Şart1)
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

ELSE IF(Şart2)
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

ELSE
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

Örnek Sorgu:
DECLARE @urunsay INT
SET @urunsay=(SELECT Products.UnitsInStock
FROM Products
WHERE Products.ProductID=4)
IF(@urunsay<20)
BEGIN
PRINT 'ProductID 2 olan ürünün stoğu kritik seviyede'
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Ürün için yeterli miktarda stok mevcut'
END


SQL'de String Fonksiyonları

 • SQL'de karakter değerleri üzerinde işlem yapmak için String (karakter) fonksiyonları kullanılır.

SQL'de Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 • Tarih ve zaman fonksiyonları, MSSQL kurulumunda hazır olarak gelen, tarih ve zaman ifadeleri üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan fonksiyonlardır.
GETDATE() Fonksiyonu: Sistemin anlık tarih ve saat değerini döndürür.DATEADD() Fonksiyonu: Başa yazılan parametre cinsinden zamanı belirtilen ölçüde arttırır.

NOT: Bu fonksiyonda dd(gün) mm(ay) yy(yıl) anlamına gelmektedir.

Örneğimiz de  DATEADD Fonksiyonu ile 2014.08.23 tarihine 2 gün eklemekteyiz.

DATEDIFF() Fonksiyonu: Başa yazılan parametre (Hafta için 'wk' Gün için 'dd' Saat için 'hh' Dakika için 'mi' Saniye için 'ss') cinsinden iki tarih arasındaki farkı döndürür.DATEPART() Fonksiyonu: Verilen tarih-saat parametresini parçalarına ayırıp istenilen parçayı almaya yarar.


ISDATE() Fonksiyonu: Girilen string değeri tarih formatına uygunsa 1, değilse 0 döner.SYSDATETIME() ve SYSDATETIMEOFFSET() Fonksiyonları: 
SYSDATETIME Timestamp değerini bölgesel saat farklılıklarını göstermeden döner.
SYSDATETIMEOFFSET Tarih ve saati bölgesel saat farklılıklarıyla beraber döner.
SQL'de PRINT Kullanımı

 • Değişkenlerin değerlerini, hataları ve diğer ihtiyaç duyulan durumlarda PRINT komutu kullanılır. DEBUG işlemi için ihtiyaç duyulan bir komuttur.
PRINT Kullanımı : PRINT @<Değişken_Adı>

Örnek Sorgu: soyad değişkeninin içeriği PRINT ile gösterilmiş olacaktır.

DECLARE @soyad VARCHAR(15) SELECT @soyad=’Bayraktar’ PRINT @soyad

SQL'de DECLARE & SET Kullanımı

 • SQL'de değişken tanımlamalarında DECLARE komutu kullanılır.    
 • Tanımladığımız değişken için değer atama işlemlerinde SET komutu kullanılır. 

DECLARE & SET Kullanımı : DECLARE @<Değişken_Adı> <Değişken_tipi>

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu


Örnek Sorgu: Products tablomuzdaki en yüksek birim fiyata sahip ürünü DECLARE komutu ile değişken tanımlayıp SET ile atamasını yapalım ve MAX fonksiyonu ile en büyük değeri bulup listeleyelim.

DECLARE @enyüksek_birimfiyat MONEY
SET @enyüksek_birimfiyat=(select max(UnitPrice) from Products)
SELECT @enyüksek_birimfiyat AS 'Birim fiyatı en yüksek ürün'