scanf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
scanf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

C Programlama scanf() Fonksiyonu

C Programlama 

scanf() Fonksiyonu : Programların çalışma esnasında veri girişine ihtiyaç duyabilirler. Kullanıcıların girdiği verileri işleyip değerlendirmemize yarayan fonksiyonlarda giriş fonksiyonları adı verilir. Örneğin printf fonksiyonu nasıl verinin ekrana yazdırılmasını sağlayan bir çıkış fonksiyonu ise scanf de printf fonksiyonunuda bunun tam tersi olarak düşünebiliriz.

Resimde görüldüğü gibi scanf fonksiyonunun ilk parametresi bir karakter disidir. Bu parametre kullanıcıdan hangi veri girişlerinden kaç tane beklendiğini derleyiciye anlatır. %d ifadesi bizden bir tamsayı istendiğini belirtirken, %d %f %d ifadesi sırasıyla bir tamsayı, bir ondalık sayı ve bir tamsayı olmak üzere üç adet değer istendiğini ifade eder. scanf fonksiyonunun sonraki parametreleri ise değerlerin depolanacağı değişkenlerin bellek adresleri olmalıdır.

Örnek scanf Fonksiyonu 
#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv)
{
    int s1,s2;
    printf("2 adet sayi girisi yapiniz:");
    scanf("%d %d", &s1, &s2);
    printf("girilen sayilar:%d ve %d", s1,s2);
    return 0;
}
Programın Çıktısı