Programlama Ders Notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Programlama Ders Notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Doğrusal Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Doğrusal Akış Diyagramları)

Doğrusal Akış Şemaları
İş akışları giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer.

İki sayının çarpımını bulan algoritma ve akış diyagramı :
Değişkenlerimiz : 
A: Birinci sayıyı / B: İkinci sayıyı / C: İki sayının çarpımı (A*B)
A1 Başla
A2 A'yı oku
A3 B'yi oku
A4 C=A*B yi hesapla
A5 C'yi yaz
A6 Dur

Akış Diyagramları Örnekleri

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Akış Diyagramları Örnekler

1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı :
A1.Başla
A2.Oku Sayi1, Sayi2
A3.Toplam=Sayi1+Sayi2
A4.Yaz Toplam
A5.Dur

Akış Diyagramları (Şemaları)

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Akış Diyagramları (Şemaları)

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış şemaları” veya FLOWCHART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.
Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına, sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını (bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi vardır.

En basit şekliyle dikdörtgen kutulardan ve oklardan oluşur. Akış şeması sembolleri ANSI (American National Standards Institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır.

Algoritma Örnekleri 2

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları

Algoritma Örnekleri 2 

 • Klavyeden girilen 2 tam sayının toplamını veren algoritma
A1 Başla
A2 sayı,sayı2,toplam değerlerini tanımla
A3 sayı gir
A4 sayı2 gir
A5 toplam=sayı+sayı2
A6 toplam ekrana yazdır
A7 Dur

Algoritma Örnekleri 1

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma Örnekleri
 1. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 2. Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir algoritma yazınız?
 3. Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir algoritma yazınız? vize%40 final%60 olarak…
 4. Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir algoritma yazınız?
 5. Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma yazınız?
 6. 0 dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 7. 0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan bir algoritma yazınız?
 8. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan bir algoritmasını yazınız?
 9. Klavyeden girilen sayı kadar BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO yazan bir algoritma yazınız?
 10. Klavyeden girilen n adet sayının kareleri toplamını bulan bir algoritma yazınız?

Algoritma

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları

Algoritma sözcüğü nereden gelir?
 
Algoritma kelimesi, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi isimli Türk matematikçinin adından gelir. Batılılar, el Harezmi (Al-Khwarizmi) (Latincede Algoritmi) sözcüğünü telaffuz edemedikleri için terim bu şekilde kalmıştır.

Algoritma Nedir?
Tüm programlama dillerinin temeli algoritmayla başlar. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına göre işlem yapılmasıdır.

Algoritma bir programlama dili değildir.
Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. Algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur.

Algoritma türleri:
 • Arama algoritmaları
 • Bellek yönetimi algoritmaları
 • Bilgisayar grafiği algoritmaları
 • Birleşimsel algoritmalar
 • Çizge algoritmaları
 • Evrimsel algoritmalar
 • Genetik algoritmalar
 • Kripto algoritmaları veya kriptografik algoritmalar
 • Kök bulma algoritmaları
 • Optimizasyon algoritmaları
 • Sıralama algoritmaları
 • Veri sıkıştırma algoritmaları