HTML head etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
HTML head etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

HTML Head

HTML Dersleri 
HTML Head

HTML <head>
HTML sayfamızın ilk bölümüdür. WEB sayfası ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, yazı karakterler kümesi, link özellikleri burada tanımlanır. Head etiketinin yorum aralığında <meta>, <title>, <base>, <link>, <style>, <meta>, <script>  elementleri yer alabilir. 

HTML Head Elementleri

Tag
Description
Sayfa ile ilgili bilgiler tanımlar.
Sayfanın başlığını tanımlar.
Sayfadaki bağlantılar için bir adresi veya varsayılan hedefi tanımlar.
Sayfa belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar.
HTML belgesi hakkında meta tanımlar.
Sayfa için istemci taraflı komut dosyası tanımlar.
Sayfa için stil bilgilerini tanımlar.

HTML <title> Elementi
HEAD etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak sayfa içeriğini tanımlayan bir başlık eklenmesini sağlar. Atanan bu başlık, tarayıcı penceresinin başlığında gösterilir. Her HTML dokümanda mutlaka tanımlanmalıdır.<title> elementi içinde büyüktür (>) ve küçüktür (<) işaretleri kullanıldığı takdirde tarayıcı, bu işaretleri bir HTML kod başlangıcı veya bitişi olarak yorumlayacağı için kullanılmamalıdır. Bu işaretlerin kullanılması gerektiği yerlerde büyüktür için &gt; küçüktür için &lt; HTML özel karakterleri kullanılabilir. 

Kullanım Örneği
<html>
  <head>
    <title>sayfa baslik bilgisi buraya yazılır</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>