GROUPING Fonksiyonu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
GROUPING Fonksiyonu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

GROUPING Fonksiyonu

  • SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle adlandırılan fonksiyonlar vardır. Bunlardan en yaygını veriler üzerinde işlem yapan toplama ya da gruplama olarak adlandırabileceğimiz aggregate fonksiyonlarıdır. 
  • GROUPING Aggregate (Gruplama) Fonksiyonudur.
  • GROUP BY ile kullanılan ROLLUP ve CUBE ile elde edilen sonuç listesini GROUPING fonksiyonu daha kolay değerlendirip yorumlamamızı sağlar. 
  • Sütunlarda özet bilgiler için 1, detay bilgiler için 0 değeri görüntülenir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu :
SELECT OrderID, GROUPING(OrderID), ProductID,GROUPING(ProductID), SUM(quantity) AS 'Toplam Sipariş'
FROM [order details] WHERE OrderID < 10250
GROUP BY OrderID, ProductID WITH CUBE ORDER BY OrderID, ProductID


Sorgumuzda sütunlara dikkat edelim. OrderID alanı NULL olarak görünen kayıtlar tüm siparişlerdeki ürünlerin toplamlarını göstermektedir.