delaying initialization etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
delaying initialization etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

"Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization" Hatasının Çözümü Linux

Merhaba, gün içerisinde bir fiziksel makineyi ESXi 5.5 hostuna convertion etmek istedim.

Makine Centos 6.5

Convertion işlemi bittikten sonra sistemin açılışında başlıktaki belirttiğim gibi bir uyarı aldım ve ethernetin çalışmadığını farkettim. Çözümü aşağıda. Hatanın diğer belirtisini aşağıda detaylı anlattım.


Terminal Ekranında
  # ifconfig

  yazıp sadece lo baglantısının aktif oldugunu görürsünüz.

  lo    Link encap:Local Loopback
       inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
       inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
       UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
       RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:0
       RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

eth0 baglantıyı aktif hale getirmek için;
  ifup eth0
  Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation

  Çözüm için:

  # rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  # reboot
komutları ile 70-persistent-net.rules dosyasını silip reboot edin. Sistem yeni mac adresinize göre bu dosyayı otomatik olusturacaktır.
Sistem Başladıktan sonra; 
  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

  dosyasını açın (#vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)

  # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
  # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
  #
  # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
  # line, and change only the value of the NAME= key.

  # PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
  ATTR{address}=="08:00:27:fe:c1:03", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
ATTR{address}=="...." satırında yazılı olan mac adresinizi kopyalayın ve kapatın.
Aşağıdaki dosyayı vi komutu ile yada nano komutu ile açın:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Açılan ekranda;
UUID   satırını silin.
HWADDR parametresini ekleyin ve değerini kopyaladığınız mac adresi yapın.
ctrl+x komutu ile kaydedip çıkın ve network servisini restart edin. 
Restart İşlemi için: 
#service network restart
işlem tamamdır. 
Vmware ESXi 5.5 üzerinde Centos 6.5 çalıştırabilir ve net erişimine ulaşabilirsiniz.