Bir Klasörü Otomatik Sıkıştırmak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Bir Klasörü Otomatik Sıkıştırmak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Bat Dosyası ile Bir Klasörü Otomatik Sıkıştırmak

Aşağıda verdiğim komutları bat dosyası haline getirin ve ilgili alanları düzenleyin.

C:\PROGRA~1\WinRAR\WinRAR.exe a -r -M1 -MD4096 -ibck -Y -O+ -ac -ep1 -ag+YYYYMMDD-HHMI "C:\AlinanYedek.rar" "C:\alinacak_klasor "
close

AlInacak Klasör: Hangi klasörü yedekliyorsanız onu yazın. Mavi ile işaretlediğim alan yedeğin nerede tutulacağı ve ilgili parametreleri düzenleyebilirsiniz. Tüm parametreler aşağıda. Daha sonra bu bat dosyasını Görev zamanlayıcıdan "Temel Görev Oluştur" kullanarak otomatik çalıştırabilirsiniz.

Commands:
a add files to an archive
c add an archive comment
d delete files from an archive
e extract files from an archive, ignoring paths
f freshen files within an archive
i find string in archives
k lock an archive
m move files and folders to an archive
r repair a damaged archive
rc reconstruct missing volumes
rn rename archived files
rr[N] add data recovery record
rv[N] create recovery volumes
s[name] convert an archive to a self-extracting type
s- remove SFX module
t test archive files
u update files within an archive
x extract files from an archive with full paths