Algoritmanın Temel İfadeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Algoritmanın Temel İfadeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Algoritmanın Temel İfadeleri ve Operatörler

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritmanın Temel İfadeleri ve Operatörler

Bir problemin çözümünde algoritma oluştururken satır algoritma yazabilir yada akış diyagramı çizebiliriz. Bu şekilde programlamaya başlamadan önce problemin çözümünü açık bir şekilde ifade etmiş oluruz. Böylelikle süreç ile ilgili bir hatayı programlamaya geçmeden önce gözlemleme imkanı buluruz.
Algoritmanın Temel İfadeleri
Değişkenler (variable) : Programın işleyişi içinde farklı değerleri tutmak üzere ayrılmış bellek bölümüdür. Bir değişkenin tanımlanması halinde tüm bilgiler geçici hafızada (RAM) tutulur. Örneğin :  a=b+c ifadesinde a,b,c tanımlamaları birer değişkendir.Değişken isimlendirme tamamen programcıya aittir. Ancak adının yerini aldığı ifadeye çağrışım yapacak şekilde olması programın anlaşılırlığı açısından önemlidir.
Tanımlayıcılar (identifier) : Değişken, sabit, alt yordam ve alan gibi programlama birimlerine programcı tarafından verilmiş isimlerdir.
İsimlendirme Kuralları
  • 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.
  • Sembollerden sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  • Tanımlayıcı isimleri harf veya alt çizgi ile başlayabilir.
  • Tanımlayıcı ismi, rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz (sayı olamaz).
  • İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arası 26 harf kullanılabilir.