HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML Dersleri    
HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML5 <form> ve <input> için birkaç yeni özellik içerir.

HTML5  <form> için yeni özellikler:

<form> ve <input> autocomplete özelliği: Bir form yada input alanının autocomplete'sinin açık olup olmadıgını kontrol eder. autocomplete açık olduğunda, tarayıcı kullanıcının önceden girdiği değerlere göre alanları tamamlar. Autocomplete özelliği <form> ve takip eden <input> tipleri ile çalışır:text, search, url, tel, email, password, datepickers, range ve color. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" autocomplete="on">
 İsim:<input type="text" name="isim"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 E-Posta: <input type="email" name="eposta" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve IE tarafından desteklenmektedir. 

NOT: Bazı tarayıcılarda bu örneğin çalışması için "otomatik tamamlama" özelliğini aktifleştirmeniz gerekebilir.  

<form> novalidate özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, form gönderildiğinde <input> elementinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" novalidate>
E-Posta: <input type="email" name="user_email">
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir. 

HTML5 <input> için yeni özellikler:

<input> autofocus özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, tarayıcının <input> elementine sayfa yüklendiğinde otomatik olarak odaklanmasını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 İsim:<input type="text" name="ad" autofocus><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.  


<input> form özelliği: Bir <input> elementinin hangi form ya da formlara ait olduğunu belirtir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" id="form1">
İsim: <input type="text" name="ad"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
Soyisim: <input type="text" name="soyad" form="form1">

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Opera ve Firefox tarafından desteklenmektedir.


<input> formaction özelliği: <input> elementinin formun action özelliğini değiştirmesini sağlar. bir form gönderildiğinde giriş denetimi (input control) işleyecek bir dosyanın url'ni belirtir. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formaction="admin.php" value="Submit as admin">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formenctype özelliği: form-data'nın sunucuya gönderilirken nasıl şifrelenmesi gerektiğini belirtir.  formun enctype özelliğini değiştirmesini sağlar. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="post_enctype.php" method="post">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 <input type="submit" value="Gönder">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Multipart/form-data Olarak Gönder">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formmethod özelliği: <input> elementinin formun method özelliğini değiştirmesini sağlar. eylem URL'sine form-data göndermek için HTTP yöntemini tanımlar. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php" method="get">
 isim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formmethod="post" formaction="post.php" value="Submit using POST">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formnovalidate özelliği: Bir boolean özelliktir. Var olduğunda, <input> elementinin doğrulanıp doğrulanmayacığını belirler. Formnovalidate özelliği type="submit" ile kullanılabilir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 E-Posta: <input type="email" name="userid"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formnovalidate value="Submit without validation">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formtarget özelliği: <input> elementinin formun target özelliğini değiştirmesini sağlar. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit" value="Normal Gönder">
 <input type="submit" formtarget="_blank" value="Yeni Pencerede/Sekmede Aç">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> height (yükseklik) ve width (genişlik) özelliği: <input> elementinin genişliğini ve yüksekliğini belirler. height ve width özelliği sadece <input type="image"> ile kullanılabilir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="image" src="submit.png" alt="Submit" width="48" height="48">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Opera, Firefox ve IE tarafından desteklenmektedir.

<input> list özelliği: Önceden hazırlanmış <datalist> opsiyonlarını kullanmasını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php" method="get">

<input list="browsers" name="Tarayıcı">
<datalist id="browsers">
 <option value="Internet Explorer">
 <option value="Firefox">
 <option value="Chrome">
 <option value="Opera">
 <option value="Safari">
</datalist>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> min ve max özelliği: <input> elementinin minimum ve maximum değerlerini belirler. Min ve Max özelliği sadece belli input tipleri ile çalışır: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time and week.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">

 01-01-1982'den önce bi tarih girin:
 <input type="date" name="bday" max="1981-12-31"><br>

 01-01-2015'den sonra bir tarih girin:
 <input type="date" name="bday" min="2015-01-02"><br>

 10 ile 50 arasında bir değer girin:
 <input type="number" name="quantity" min="10" max="50"><br>

 <input type="submit">

</form>

</body>
</html>
max and min özelliği IE v9 öncesinde ve ve Firefox tarafından desteklenmemektedir.
max and min özelliği, tarih ve saat için IE v10 tarafından desteklenmemektedir.

<input> multiple özelliği: Bir boolean özelliktir. <input> elementinin birden fazla değer alabileceğini belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 Lütfen Resimleri seçiniz: <input type="file" name="img" multiple>
 <input type="submit">
</form>

<p>Birden fazla dosya seçiniz…</p>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> pattern özelliği: <input> elementlerinin değerinin standart bir değere karşı kontrol edilmesini belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 Ülke kodu: <input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Üç karakterli ülke kodu">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, ve Opera tarafından desteklenmektedir. Safari ve IE v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> placeholder özelliği: input, textarea gibi form elemanlarının içine açıklama girebilir kullanıcı veri girişine başladığı an açıklamanın kaybolmasını sağlayabilirsiniz.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 <input type="text" name="fname" placeholder="İsim Giriniz"><br>
 <input type="text" name="lname" placeholder="Soyisim Giriniz"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> required özelliği: Form elementinin boş bırakılmasını önleyebilirsiniz. Bir boolean özelliktir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 Kullanıcı adı: <input type="text" name="usrname" required>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, ve Opera tarafından desteklenmektedir. Safari ve IE v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> step özelliği: <input> elementinin sayı aralıklarını belirler. Bir gerçek değerler aralığı oluşturmak için step özelliği max and min özellikleri ile kullanılabilir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 Kullanıcı adı: <input type="text" name="usrname" required>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, ve Opera tarafından desteklenmektedir. Firefox ve IE v9 öncesinde desteklenmemektedir.