HTML Listeler

HTML Dersleri
HTML Listelerle Çalışmak

Bir HTML belgesinde bir Sırasız liste nasıl oluşturulur ?

<ul> ve <li> etiketleri : Her liste elemanının çember (circle), disk (disc) veya kare (square) tipi madde imi ile gösterildiği sırasız listeler oluşturmamızı sağlar. <ul>'in açılımı "Unordered List" 'tir. "Unordered List" Sırasız Liste anlamına gelmektedir. HTML'de metinlerimizi veya cümlelerimizi maddeler halinde yazmak için <ul> ve <li>  etiketlerini kullanırız. Her liste <ul> etiketi ile her liste öğeside <li> etiketi ile başlar. Liste öğeleri genellikle küçük siyah daireler ile işaretlenmiştir. 

Sırasız Liste (Unordered List) HTML Örneği :
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>
      Sayfamızın Başlığı Buraya Yazılacak
    </title>
  </head>
  <body>

    <p> Sırasız Liste Örneği : Kırtasiye İhtiyaçları</p>

    <ul>
      <li> Kurşun Kalem </li>
      <li> Silgi </li>
      <li> Kalemtraş</li>
    </ul>

  </body>
</html>

HTML Görünümü :  
Sırasız Liste Örneği : Kırtasiye İhtiyaçları
 • Kurşun Kalem
 • Silgi
 • Kalemtraş
Bir HTML belgesinde bir Sıralı liste nasıl oluşturulur ?

<ol> ve <li> etiketleri : Bir sıralı liste <ol> etiketi ile başlar. Her liste öğesi <li> etiketi ile başlar. <ol> etiketi listemizi sıralı yani numaralandırılmış şekilde oluşturmamızı sağlar. <li> etiketi ile eklenen her elemana type özelliği ile belirtilen tipte numaralandırma uygulanır. Varsayılan numaralandırma tipi '1'dir. <ol> etiketinin açılımı "Ordered List"'tir.

Sıralı (Ordered List) HTML Örneği :
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>
      Sayfamızın Başlığı Buraya Yazılacak
    </title>
  </head>
  <body>

    <p> Sıralı Liste Örneği : Kırtasiye İhtiyaçları</p>

    <ol>
      <li> Kurşun Kalem </li>
      <li> Silgi </li>
      <li> Kalemtraş</li>
    </ol>

  </body>
</html>

HTML Görünümü :  
Sıralı Liste Örneği : Kırtasiye İhtiyaçları
 1. Kurşun Kalem
 2. Silgi
 3. Kalemtraş
HTML Açıklama Listeleri

<dl> , <dt> ve <dd> etiketleri : Terimler ve açıklamalarını içeren bir tanım listesi oluşturmamızı sağlayan etiketlerdir. Tanımlar <dl> , Terimler <dt> ve tanım açıklamalarını ise <dd> etiketleri ile oluşturulur.

Tanımlar, Terimler ve Açıklamaları HTML Örneği : 
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>
      Sayfamızın Başlığı Buraya Yazılacak
    </title>
  </head>
  <body>

    <dl>
      <dt> Bilgisayar: </dt>
        <dd> Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. </dd>
      <dt> Programlama Dili:</dt>
        <dd> Yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur. </dd>
    </dl>

    <p>Farklı Bir Kullanım Şekli</p>

    <dt> Bilgisayar: </dt>
      <dd>
        <select name="bilgisayar">
          <option value="donanim">Donanım</option>
          <option value="yazilim">Yazılım</option>
        </select>
      </dd>
    <dt> Programlama Dilleri:</dt>
      <dd>
        <select name="programlama">
          <option value="c">C++</option>
          <option value="java">JAVA</option>
        </select>
      </dd>

HTML Görünümü : 
Bilgisayar:
Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir.
Programlama Dili:
Yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur.
Farklı Bir Kullanım Şekli


Bilgisayar:
Programlama Dilleri:

Listeleme Etiketleri

 • <ol> Sıralı bir liste tanımlar 
 • <ul> Sırasız liste tanımlar 
 • <li>  Bir liste öğesini tanımlar 
 • <dl> Bir açıklama listesini tanımlar 
 • <dt> Bir açıklama listesinde bir terim / adını tanımlar 
 • <dd> Bir açıklama listesinde bir terim / adının açıklamasını tanımlar