HTML IMG

HTML Dersleri
HTML Image Dosyalarıyla Çalışmak 

<img> etiketi ve src özelliği : HTML'de image dosyaları <img> etiketi ile tanımlanır. Sayfalardaki resimler, dokümana dahil değildir. <img> elementinin src parametresi ile resmin bulunduğu adrese referans verilerek browser'ın resmi yüklemesi sağlanır.  Src "source - kaynak" anlamına gelir. 

Bir resmi tanımlamak için html örneği 
<img src="resim kaynak adresi buraya yazılır" alt="resim icin ifade yazısı">

src="…" aralığı image dosyamızın depolandığı konumun işaretidir.

Not : İki paragraf arasında bir resim etiketi koyarsanız, browser ilk olarak paragrafı, sonra resmi ve ardından ikinci paragrafı gösterir.

<img> öznitelikler:
id= Eşsiz kimliğini belirtir.
class= Sınıf adını belirtir.
style= CSS kuralları tanımlar.
title= Kısa bilgi belirtir.
lang= İçerdiği metnin dilini belirtir.
dir= İçerdiği metnin yönünü belirtir.
longdesc= Resim hakkında açıklama içeren bir URL belirtir.
alt= Alternatif metni belirtir.
src= Resmin kaynağını belirtir.
height= Resmin yükseklik ölçüsünü belirtir.
width= Resmin genişlik ölçüsünü belirtir.
usemap= Resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin adresini belirtir.
ismap= Sunucu taraflı resim haritalama kullanılıp-kullanılmadığını belirtir.
border= Kenarlık genişlik ölçüsünü belirtir.

<img> etiketi "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" gibi etiketler içinde kullanılmalıdır. image dosyaları, sayfanın yüklenme hızını belirlemede önemli bir rol oyanayacağından görselleri az kullanmak yada boyutları konusunda dikkatli olmak gereklidir.

Html Kullanım örneği
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>
Sayfamızın Başlığı Buraya Yazılır
</title>
</head>
<body>
<p>
<a href="http://www.ibrahimbayraktar.net/">
<img src="http://www.ibrahimbayraktar.net/images/logo.png" alt="Yüklenemedi" />
</a>
</p>
</body>
</html>