HTML Biçimlendirme

HTML Dersleri  
HTML Biçimlendirme

Biçimlendirme
Web sayfalarındaki en temel unsurlardan biride metinlerdir. Bu dersimizde HTML sayfamızdaki metinleri biçimlendirirken (kalınlık, italik yazma, vurgu, vb.) kodlardan nasıl yararlanabileceğimizi göreceğiz.

<b> ve <i> etiketleri :  Kalın veya italik metin gibi, biçimlendirme çıkışı için <b> ve <i> etiketleri kullanır.

<strong> etiketi : Yine <b> etiketi gibi kalın olarak biçimlendirme çıkışı sağlar. Fakat <b> ve <strong> etiketleri, okuyucu için sayfayı tarayıcıda görsel olarak izlerken herhangi bir farklılık yaratmamasına karşın ikisi de sonuçta yazının kalın görünmesini sağlar. Ayrıldıkları nokta şudur <b> etiketi sadece yazının stilini değiştirir. <strong> etiketi ise, yazının stilini değiştirmekle kalmayıp, ona önem katar. Arama motorları sayfayı indekslerken <strong> takıları arasındaki kelimelerin, diğer kelimeler ile karşılaştırıldığında daha önemli olduğunu varsayar. Aynı şekilde, sayfayı bir okuma yazılımına okutursanız, <strong> takıları arasındaki kelimeleri daha yüksek sesle okuduğunu görebilirsiniz. Diğer yandan <b> takısının böyle bir işlevi yoktur, tek yaptığı yazıyı kalın göstermedir.

<em> (emphasize) etiketi : İçerdiği metnin italik gösterilerek öneminin vurgulanmasını sağlar.

<code> etiketi : İçerdiği metnin bilgisayar kod parçası olduğunu belirtir. <p> etiketi gibi metin bloklarının içinde kullanılması durumunda blok ile uyumlu gösterilerek, metni kesintiye uğratmaz. İçerdiği metin sabit genişlikli yazı tipi ile gösterilir. 

<sub> (subscript) ve <sup> (superscript> etiketleri : İçerdiği metnin güncel fontun ufak puntosu ile normal karakterlerin biraz altında alt yazı olarak gösterilmesini sağlar. Aynı şekilde <sup> kullanımı satır yüksekliğini normal karakterlerin biraz üstünde bir üst yazı olarak gösterilmesini sağlar.

Etiketlerin bir arada kullanım örneği 
<html>

<head>
<title> metin bicimlendirme etiketleri </title>
</head>

<body>
<p><b>Kalın bir metin</b></p>
<p><strong>Güclü bir metin</strong></p>
<p><i>Saga yatık bir metin</i></p>
<p><em>Vurgulanmis bir metin</em></p>
<p><code>Programlama dili metni</code></p>
<p>Bu metin<sub> altsimge</sub> ve <sup>üst simge</sup></p>
</body>

</html>
HTML Görünümü 

Kalın bir metin
Güclü bir metin
Saga yatık bir metin
Vurgulanmis bir metin
Programlama dili metni
Bu metin altsimge ve üst simge

Metin Biçimlendirme Etiketleri
<b> Kalın Metin
<em> Vurgulanmış Metin
<i> İtalik Metin
<small> Küçük Yazı
<strong> Güçlü Metin
<sub> Alt hizada yazmak
<sup> Üst hizada yazmak
<ins> Altı çizgili metin
<del> Üstü çizgili metin
<mark> İşaretlenmiş metin

Programlama Dilleri Etiketleri
<code> Programlama dili metini
<kbd> Klavye metini
<samp> Örnek bilgisayar kodu metni
<tt> Tele tip metin
<var> Değişken
<pre> Biçimlendirilmemiş metin

HTML Atıf, Alıntı ve Tanım Etiketleri
<abbr> Kısaltma
<acronym> Baş harfleri ile kısaltma
<address> Adres öğesi
<bdo> Metin yönü
<blockquote> Uzun alıntı
<q> Kısa alıntı
<cite> Alıntı
<dfn> Tanımlama terimi

<br /> etiketi : Bir alt satıra geçmeyi sağlamaktadır. Bu etiket kullanılmazsa tüm yazılar ve nesneler yatay bir şekilde ard arda gelecektir. Şimdi, HTML p etiketi ile oluşturduğumuz bir paragraf içinde br etiketi kullanarak satır başı yapılmasını sağlayalım.
<p>Burası birinci satır.<br />Burası ikinci satır</p>

HTML Görünümü 
Burası birinci satır.
Burası ikinci satır

<br /> etiketi kullanıldığı yerde satırın sonunun geldiğini bildiriyor ve gelecek olan kodun bir alt satırdan başlamasını sağlıyor, bir anlamdan " Enter " tuşunun görevini yapıyor.